نهایت و انتهای زیبائی چیست ؟

38

سوال3037 :
تکلمه #سوال۳۰۳۲
سلام علیکم
جناب استاد نهایت و انتهای زیبائی چیست ؟چون در مسائلی معنوی وقتی می توانی درکی از زیبائیها داشته باشی می بینی این یکی از آن یکی زیباتر است و پیشتر که پیش می روی می بینی زیبایی‌های جدیدی را درک می کنی که قبلا درک نکرده بودی و در نهایت این زیباییها به کجا ختم می شود ؟و تشخیص این که ما چه اندازه
موفق به درک زیبائیها شده ایم خود جای سوال است ؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3037
🌹علیکم السلام
🌻🌿نهایت و انتهای زیبایی خاستگاه و اصل و چشمه زیبایی است، اسم مبارک جمیل منتهای زیبایی است، مبدأ اعلای زیبایی و خزینه زیبایی است. چون زیبایی به اصل خود ملحق شود حدود و قیود زیبایی از هم گسیخته میگردد و حدودی برای آن متصور نمیگردد.
🌼🌿زیبایی از خزینه مرکزی خود که اسم مبارک جمیل است به عوالم و اهل آن به مقدار مشخص و معین نازل میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.