نور خود سر گشاست ولی اگر بخواهیم خود نور را رمز گشایی کنیم باید از چه وسیله ای استفاده کنیم؟

29

سوال2940 :
سلام علیکم.
نور خود سر گشاست ولی اگر بخواهیم خود نور را رمز گشایی کنیم باید از چه وسیله ای استفاده کنیم؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2940
🌹علیکم السلام
🌼🌿اگر نور را به آفریده خدای متعال معنا کنیم هر آن آفریده ای که رتبه خلقتش مقدم تر است سرّ گشاتر است، مثل اسماء حسنای الهی و از میان اسماء حسنا به حتم اصول اسماء بر فروعات آن که اسم مبارک النور از جمله آنهاست صدارت داشته و اسرار این اسم مبارک را میگشاید.
🌼🌿و از سلسله انوار فراز بر فرودش صدارت دارد، مثل نور ملکوت بر نور ناسوت
🌼🌿اما از منظر دیگر پایینی چون مفسر بالایی است نوعی نقش سرّ گشایی را ایفا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.