نور را تعریف کنید وخلقت نور را؟ البته نه از باب اولین خلقت که نور پیامبر ص بود و انواع نور را بیان بفرمائید؟ایا 7آسمان ها و زمین از یک نوع نور افریده شده؟

29

سوال1571:
# نور را تعریف کنید وخلقت نور را؟ البته نه از باب اولین خلقت که نور پیامبر ص بود و انواع نور را بیان بفرمائید؟ایا 7آسمان ها و زمین از یک نوع نور افریده شده؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1571
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱شاید بتوان گفت که نور یکی از عناصر خلقت است، عنصر دیگرش ظلمت است!
🌻🔅🌱الأنعام : 1 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
ستايش و سپاس از آن خدايى است كه آسمان‏ها و زمين را بيافريد و تاريكى‏ها و روشنى را جعل نمود (پديد آورد)، باز هم كسانى كه كفر ورزيدند براى پروردگارشان شريك و همتا قرار مى‏دهند.
🔆🔅🌱ظلمات و نور از جعلیات خدای موجد میباشد! خَلق نوعی از شیوه ی ایجادی حق تعالی و جَعل طریق ایجادی دیگری است.
🔆🔅🌱تعریف نور سخت است چرا که نور تعریف گر هر چیزی است، تعریف نور به روشن کردن نور شباهت دارد! اما از جمله حقایق نور میتوان به اسباب و وسیله کسب معرفت اشاره نمود! نور روشنگر و حیات بخش است! حتی حیات حواس از حواس مادی – بینایی و شنوایی و …- تا حواس غیر مادی .
🔆🔅🌱نور عوالم پایین را میتوان به تفسیر و شرحی از نور عوالم بالا تعبیر نماییم.
🔆🔅🌱خلقت نور به انشاء پروردگار عالمیان بود و اولین نور ریشه و مادر تمام انوار عالم است، نور هم تاویل دارد و هم تفسیر و مثل درخت شاخ و برگ و میوه دار است!
🔆🔅🌱روشنایی طبقات آسمانها و زمین و انوار آن تنزیلات اصل نور را به نمایش میگذارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.