همراه بابام به خانه ی سالمندان نذری برده بودیم با یه خانم سالمندی دست دادم منو بغل کرد و گریه کرد و گفت خیلی ناراحتم چون بچه های من به دیدنم نمیان. اگه دعا کنم و از خدای مهربون بخوام بچه های اون خانم به دیدنش میرن؟ چرا بچه های اون خانم ایشون رو بردن خانه ی سالمندان؟

12

سوال2559 :

☘️🔅🌱 سوال خواهر کوچولو
همراه بابام به خانه ی سالمندان نذری برده بودیم با یه خانم سالمندی دست دادم منو بغل کرد و گریه کرد و گفت خیلی ناراحتم چون بچه های من به دیدنم نمیان. اگه دعا کنم و از خدای مهربون بخوام بچه های اون خانم به دیدنش میرن؟ چرا بچه های اون خانم ایشون رو بردن خانه ی سالمندان؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2559
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱دعا تاثیر داره، اما هر کس لیاقت نداره آدم خوبی باشه! اونا که والدین خود را رها کرده اند خدا هم اونا رو رها خواهد کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.