وقتی اسم پیامبر(ص) و امام زمان(ع) میاد چرا فقط برای اونا صلوات میفرستیم پس اون یکی اماما چی؟

34

سوال1978:

وقتی اسم پیامبر(ص) و امام زمان(ع) میاد چرا فقط برای اونا صلوات میفرستیم پس اون یکی اماما چی؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1978
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱 بهتر است که بعد از آمدن نام تک تک امامان صلوات بفرستیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.