وقتی به کسی کمک میکنیم میگیم ما وسیله هستیم خدا رسونده این چطوری میشه؟

34

سوال2978 :
(سوال خواهر کوچولو)
وقتی به کسی کمک میکنیم میگیم ما وسیله هستیم خدا رسونده این چطوری میشه؟ ما از کجا باخبر میشیم که اونا به کمک ما نیاز دارن؟چند روز که به این فک میکنم
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2978
🌹علیکم السلام
🌼🌿خدای مهربان به دل پاک شما می اندازد!
بدون اینکه خودتان خبردار بشین، پای شما را به سوی محتاج راه میبرد!
و یا محتاج را در مسیر شما قرار میدهد!
و از هزاران هزار راه دیگر که خدای بزرگ، شما را وسیله خود برای کمک به محتاجان میتواند قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.