وقتی کسی کار بدی انجام بده خدای مهربون عصبی میشه؟

29

سوال1436 :
وقتی کسی کار بدی انجام بده خدای مهربون عصبی میشه؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1436
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱کسی عصبانی میشه که از اعمال خبر نداشته باشد، خدا از همه اعمال مخلوقاتش مطلع بوده و از پنهان و آشکار و گذشته و آینده اعمال و افکار اطلاع دارد، غضب خدا در واقع تنبیه بدکاران در مقابل اعمال زشت آنهاست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.