” و من اوهمنا ذکره و لم نعلم مکانه منک و بای امر وکلته” با توجه به این فراز دعای سوم صحیفه سجادیه: آیا فرشته یا فرشتگانی وجود دارند که مقام و منزلت و وجودشان بر ایمه اطهار علیهم السلام پوشیده باشد؟

10

سوال1305 :
” و من اوهمنا ذکره و لم نعلم مکانه منک و بای امر وکلته” با توجه به این فراز دعای سوم صحیفه سجادیه: آیا فرشته یا فرشتگانی وجود دارند که مقام و منزلت و وجودشان بر ایمه اطهار علیهم السلام پوشیده باشد؟ (با علم به اینکه، علم هر آنچه خدا بخواهد نزد ایشان خواهد بود و با توجه به اینکه حضرات معلم فرشتگان بوده اند.)
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1305
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱په بسا از چهره ی حضرات شبنم فرشته ای رخ مینماید و خالق بدان، هنر به عالم نشان مینماید🌱🍀🌻
🔆🔅🌱خدای قادر متعال ملائک جدیدی که می آفریند و وظایف جدیدی که به آنها حواله میکند،
🔆🔅🌱امکان آن وجود دارد که از جان وجود حضرات ، خالق توانا ملائکی بیافریند که لزومی برای ادراک وظایف آنها از ناحیه ی حضرات نباشد، ملائک در ابتدا در کلاس نخستین بندگی خدا در کنار حضرات حضور داشتند و آثار آن تا ابد در جانشان دوام خواهد داشت،
🔆🔅🌱نکته ی دیگر در مناجات دعای سوم صحیفه ی سجادیه اینکه حضرت این دعا ها را برای ما املا فرموده اند، مشق مناجات ماست…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.