پیرامون نقدی که بر “لاتاخذنی …..ولانوم” یا “سبحانی ما …..شانی” مطرح فرمودید آیا نقد به خاطر تغییر در ضمایر قرآنی و نسبت دادن آن به خود بود یا از باب « مِنَ الَّذينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»

13

سوال2748:
با توجه ب پاسخهایی ک در نقد ،فلان شخصیت پیرامون اون جملات عرفانی مثل “لاتاخذنی …..ولانوم” یا “سبحانی ما …..شانی” مطرح فرمودید،اگر تعصب کنار گذاشته بشه،حقیقتا جای تامل داره این الفاظ قرآنی رو دستکاری کردن.
حال این سوال برام پیش اومده،نقد ایشون ،صرفا ب خاطر تغییر ضمایر قرآنیست و نسبت دادن آن ب خود(بدون در نظر گرفتن حقیقت یا مجاز)و از باب
« مِنَ الَّذينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»است؟
یا نه، ایراد سر اینه ک حتی اگر آن جملات قرآنی نبودن ،حتی اگر مجازا ب کار رفته باشه چون مقایسه با ذات یا صفات الهیست ایراد داره؟( حتی اگر مقصود حقیقی از این اعتبار مجازی ،عقلا قابل پذیرش باشه؟)

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2748
🌹علیکم السلام

🌼🌿مصادره کلام الهی و تغییر آن به نفع و امتیاز و ادعای شخصی!
🌼🌼تغییر قالب توحیدی و تنظیم آن بصورت قالب مشرکانه!
🌼🌿هماوردی- نعوذ بالله- با ذات خدا(اثبات دومی از برای یکتایی الهی در لا تاخذه…)!
🌼🌿خود نمایی و خود بزرگ پنداری و خود بزرگ نمایی و اظهار فضل و کبریایی و بلند نمودن وزنه ی وزین ادعای کذایی برای سبقت در مسابقه ادعاهای کذایی و مشرکانه!
🌼🌿تحریک و تشویق دیگران برای سبقت در ادعاهای کذایی و جسارت بخشی برای آنها در جسارت به ساحت قدسی و به جای گذاشتن بدعت سخیف برای ادعاهای مشابه!
🌼🌿جاهل پنداری مخاطبان و خرد و حقیر شمردن آنها!
🌼🌿شکستن بنیان تواضع و خشوع و بلند نمودن قواعد کبر نوین!
❗️و …
☘️🌿مجاز گویی جایگاه خاص خود را دارد و خطای عظیم خطاکاران را نمی پوشاند! و به هر حال رعایت ادب و تواضع بندگی در هر شرایط و در هر قول و اقوال، از جمله حداقل وظایف بندگان الهی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.