چرا عده ای محبان اهل بیت علیهم السلام را علی رغم حفظ حدود عبودیت آنها دربرابر ربوبیت خالق یکتا، متهم به غلوّ میکنند؟

38

سؤال2583 :

چرا عده ای محبان اهل بیت علیهم السلام را علی رغم حفظ حدود عبودیت آنها دربرابر ربوبیت خالق یکتا، متهم به غلوّ میکنند؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2583
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱از جمله مهمترین علل آن میتواند به عدم شناخت صحیح خدا و رسول و ولیّ خدا برگردد!
🌷🔅🌱خدای اکبر در نگاه عده ای آنقدر اصغر است که کوچکترین برجستگی اولیاء الله، توهم مصادره امتیازات ربّانی را در اذهان بعضی ها تحریک مینماید.
🌼همسطح پنداری امتیازات مخلوق مربوب با خالق رب العالمین موجب غالی پنداری است!
🌼همسان پنداری محبان و شیفتگان دودمان ولایت با غالیان ملعون موجب تبرئه همان غالیان در اذهان عموم خواهد بود! که زنگ اخبار خطر جدّی در تشخیص و مشتبه شدن حقایق خواهد بود.
🌷🔅🌱مخلوق بی عیب و نقص از جمله هنرهای حضرت احسن الخالقین است، او تواناست که موجودی بیافریند که از او هیچ خطایی صادر نشود!
🌻🔅🌱السجدة : 7 الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ

🌷🔅🌱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.