چرا عقل ها توانایی شناخت صفات الهی را ندارند در حالیکه صفات مخلوق هستند هر چند امتداد دارند؟ چرا عقول از شناخت مخلوق عاجزند؟ مگر عقل یکی از برترین آفریده های الهی نیست؟

6

سوال2355 :
چرا عقل ها توانایی شناخت صفات الهی را ندارند در حالیکه صفات مخلوق هستند هر چند امتداد دارند؟ چرا عقول از شناخت مخلوق عاجزند؟ مگر عقل یکی از برترین آفریده های الهی نیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2355
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱عقل دارای توانایی های خاص خودش بوده و از آن فراتر نمیتواند عدول نماید، ذات حق که قابل درک و کشف نمیباشد، حال صفات او را که اسماء حسنایش تلقی کنیم رتبه این اسماء از عقل فراتر بوده لذا عقل را توان ادراکش نخواهد بود.
🌷🔅🌱عقل به معنای عقل رتبه اش به جهان روحانیون میرسد که اولین مخلوق آن جهان است( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَهُ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْش‏) و اسماء حسنای الهی به پیش از آن برمیگردد!
🌷🔅🌱اما مخاطب حدیث به عقول بشر برمیگردد نه عقل اول جهان روحانیون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.