چرا نمیتوان یک نعمت الهی را با احصا عددی (ظاهری) حقیقتا احصا نمود ؟ آیا اگر خداوند برای بندگان خویش هیچ نعمتی نمیداد مگر یک نعمت واحد ، خلائق توان احصا ان تک نعمت را داشتند ؟

17

سوال2553 :
سلام علیکم استاد بزرگوار
جم عن الاحصا عددها
چرا نمیتوان یک نعمت الهی را با احصا عددی (ظاهری) حقیقتا احصا نمود ؟
آیا اگر خداوند برای بندگان خویش هیچ نعمتی نمیداد مگر یک نعمت واحد ، خلائق توان احصا ان تک نعمت را داشتند ؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2553
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱هر نعمت واحد حضرت منعم دارای اجزاء غیر قابل شمارشی است که از توان خلائق خارج است! هر نعمت الهی به مثابه عالمی است که برای احصاء آن نیاز به عالم گردی است و خلایق را رصد کاملش محال است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.