چرا پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند که؛ خداوندا نتوانستم حتی ثنای تو را احصا کنم؟ احصا ثنای الهی به چه معناست؟

4

سوال2554 :

چرا پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند که؛ خداوندا نتوانستم حتی ثنای تو را احصا کنم؟ احصا ثنای الهی به چه معناست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2554
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
☘️🔅🌱ثنا بعد از حصول معرفت کامل امکان پذیر است و اعتراف به ناتوانی از معرفت حضرت حق عالیترین معرفت خدا محسوب میشود، پس عجز از معرفت گواه عجز از ثناء اوست! و ثناء عطف تعریف بر تعریف اوست پس وسعت ناتوانی کمال عجز را گواه است، از منظر دیگر ثناء آثار او با عنایت به غرق حضرت در یک اثر واحد از یکطرف و ناتوانی از عبور آثار با وسعت و دامنه عظیم آثارش زیباترین ثنا گواه بر عجز از ثناست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.