چه ارتباطی می توان بین سه ذکر: الله اکبر- الحمدلله و سبحان الله برقرار کرد؟ آیا می توان گفت اصل توحید در معنای این سه عبارت گنجانده شده؟

26

سوال1591 :
چه ارتباطی می توان بین سه ذکر: الله اکبر- الحمدلله و سبحان الله برقرار کرد؟
آیا می توان گفت اصل توحید در معنای این سه عبارت گنجانده شده؟ ابتدا اعتراف به بزرگتر و برتر بودن خدا از هر آنچه در اندیشه و تصور می آید، میکنیم.. سپس او را به خاطر این عظمت و بزرگی ستایش میکنیم و در نهایت او را از هر آنچه در ذهن آلوده ما می تواند قرار بگیرد، منزه و دور میکنیم؟!؟(با توجه به اهمیت این سه ذکر و اینکه در نماز و اکثر اعمال تکرار میشوند)
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1591
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱«الله اکبر» افتتاح اعمال با نام خداست و اظهار کبریایی پروردگار بر غیر قابل وصف بودنش .
🔆🔅🌱«الحمد لله» تمام احوال خوش در برابر زیبایی و شگفتی های آفرینش به او بر میگردد و بایستی اظهار شود!
🔆🔅🌱«سبحان الله» تنزیه پرورگار از نواقصات و عیوب و هر گونه وصف و توصیف، چرا که وصف ما مصنوع فکر و عقل ماست و خدا خالق آنها و برتر از آنهاست!
🔆🔅🌱در «الله اکبر» افتتاح اعمال با نام خدا خدا و در «سبحان الله و الحمدلله» اختتام اعمال با نام خداست! اوست اول و آخر .
🔆🔅🌱اما «لا اله الا الله» گذشتن از تمام مراتب شرک و رهیابی به توحید ناب است.(کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.