چون خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است ( … و نحن اقرب الیه من حبل الورید ق/16 ) بنابراین انسان هر لحظه در نقطه به نقطه ی عالم هستی حضور دارد ( ولی آثار حضورش را کسی درک میکند که روحش زنده به ایمان باشد) . چگونه این مطلب از آیه استنباط می شود؟

15

سوال2605 :
سلام علیکم و رحمه الله. در جلسه امروز فرمودید:
چون خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است ( … و نحن اقرب الیه من حبل الورید ق/16 ) بنابراین انسان هر لحظه در نقطه به نقطه ی عالم هستی حضور دارد ( ولی آثار حضورش را کسی درک میکند که روحش زنده به ایمان باشد) . چگونه این مطلب از آیه استنباط می شود؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2605
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱تار و پود و ارکان وجودی مخلوقات تحت قهر و احاطه علم الهی قرار دارند تمام آفریده های الهی تحت حکومت اسماء حسنای الهی است و هیچ استثنایی برای هیچ آفریده ای وجود ندارد هر مخلوق به واقع به اول و آخر خلقت مرتبط میباشد یعنی در حقیقت کالبدی به وسعت کل عالم هستی دارد، اگر بتواند نورانیت معرفتش را نسبت به این حقیقت تحقق بخشد به حس کامل و حضور تام در یهنه خلقت دست مییابد!
🌸الله یعلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.