چیزی که این روزها در جامعه، و حتی میان افراد مذهبی هم میبینیم، این است که وقتی انسان براساس محبت و انسانیت و نادیده گرفتن خود، با دیگران برخورد میکند، گویا همه دچار این تلقی می شوند که وظیفه شخص است و نه تنها تشکری نمیکنند، که حتی از همین راه فرد را تحقیر و تخریب میکنند. در مقابل این بی انصافی ها چه باید کرد؟

10

سوال1625:
بر طبق ویژگی متقین در خطبه متقین، (مشیهم التواضع)، وقتی فردی لطف یا محبتی در حق دیگری انجام می دهد(چه خانواده، چه دوست و…) نباید آن را به روی شخص بیاورد و یا اگر خیر و خوبی دارد، دچار تکبر شده و بخواهد خود را برتر از دیگران حس کند…
اما متاسفانه چیزی که این روزها در جامعه، و حتی میان افراد مذهبی هم میبینیم، این است که وقتی انسان براساس محبت و انسانیت و نادیده گرفتن خود، با دیگران برخورد میکند، گویا همه دچار این تلقی می شوند که وظیفه شخص است و نه تنها تشکری نمیکنند، که حتی از همین راه فرد را تحقیر و تخریب میکنند. گویا در این جامعه هرکسی که خودمحورتر باشد ارزشمندتر است و مردم به او احترام بیشتری میگذارند. اما اگر به فکر خودش نباشد و همیشه در وهله اول به فکر بقیه انسانها باشد بعد خودش، فرد ضعیفی است و شایسته احترام نیست😳
تکلیف چیست؟ درست است که معیار در عمل و رفتار باید خدا باشد نه مردم، اما وقتی با این رویه ممکن است حقوق شخص دچار آسیب شده و زندگی دنیایش به ناحق سرشار از رنج و ناراحتی شود، با این افراد قدر نشناس چگونه باید برخورد کنیم؟ در علم روانشناسی تاکید به کارهایی میکنند که یعنی معیار اول خود شخص هست..ولی اسلام این را نمی گوید.
گاهی تحمل بعضی بی انصافیها و رفتارهای ناحق بسیااار سخت می شود. چه باید کرد؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1625
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌸🔅🌱فرد علاوه بر عاملیت معروف بایستی آمر به معروف و ناهی از منکر هم باشد و با موعظه و نصیحت به معرفت افزایی آنها کمک نماید و «المعروف علی قدر المعرفه» را فراموش نکند، به هر کس بایستی به فراخور درک و شعورش نیکی نمود، اگر خوبی باعث گستاخی دیگران شود، با حفظ عمل به وظایف اصلی میبایست محبت را مدیریت نمود.
🔆🔅🌱کسی که خوبی دیگران را به کفران میپوشاند بایستی از ساحت خوبی پاسداری شود و خرج هر نااهلی نشود اما اگر نیکی از باب خُلق رفتاری غیر قابل منفک فردی و انسانی باشد بایستی ستاره ی زیبای نیکی همیشه فروزان بماند هر چند که خفاشانی باشند که روشنایی را تحمل ننمایند بایستی مزرعه ی عالم هستی به زیور مکارم پیوسته زیبا و شاداب باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.