گاهی دیده می شود کودکان والدین خود را بسیاار اذیت می کنند، آزارهایی که گاهی غیر طبیعی و خارج از روال معمول کودکی است. آیا امکان مداخله شیطان و اعوان و انصارش در اینگونه آزار و اذیتها وجود دارد؟

37

سوال1972 :

سلام علیکم
گاهی دیده می شود کودکان والدین خود را بسیاار اذیت می کنند، آزارهایی که گاهی غیر طبیعی و خارج از روال معمول کودکی است. آیا امکان مداخله شیطان و اعوان و انصارش در اینگونه آزار و اذیتها وجود دارد؟ مثلا شیطان بخواهد از این طریق، فرد را مورد آزار قرار داده و یا اینکه امتحانی از جانب خدا برای سنجش میزان صبر و کظم غیظ و… باشد؟
دلیل این آزار و اذیتها چیست و در قبال آن چه باید کرد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1972
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱چنین نیست که کودکی تحت تسخیر شیاطین واقع شود، مگر اینکه خودش در این امر دخیل باشد، یعنی خود را به تسخیر شیاطین در آورد! شیاطین جز دعوت کار دیگری ندارند، اما بعد از پذیرش دعوت شیطان ارتباطات و تعاملات بعدی رقم میخورد! انسان تابع شیطان خودش تبدیل به شیطان انسی میگردد و با شیطان جنی وحدتی ایجاد مینمایند!
🌷🔅🌱اما بیشتر علت بد اخلاقی های کودکان به پیشینه ی حیات ذری و قبل آن برمیگردد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.