🌻🔅علیّ چاشنی عشق الهی🔅🌻

35

🌼🔆🌼« علیّ علیه السلام حجاب الله الازلیّ است»  « تجربه فرا معرفت»🌼🔆🌼

🔅🌹 « با خدا بودن به فرا ارتباطی است »  « منظومه معرفت»  «فرا نشان » «اضلاع معرفت»  «معرفت طعم‌دار» و …       1402.11.05    علی ساعی(عبدالله مشکات) 110.141(903)  🌹🔅

🌹🔅☘️ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ☘️🔅🌹

🌼🌱یا عالی بحق علیّ🌱🌼

🌷🔆 به بَه به این اعجاز سبحانی

🔆 حضرت احسن الخالقین، جزء جهان را مسکن کل جهانش ساخت و فرش را به امیر عرش خود معطر فرمود

🌷🔆 جلوه بی‌نظیر عشق رحمانی بر فرشیان و عرشیان مبارک باد

🔅🌼کلیات بحث 🌼🔅

🌹نسبت میان الله  و بنده خدا نه به علم بل به فراتر از آن است.

🌹معرفت نوع‌آوری خاص در نسبت میان الله و بنده اوست.

🌹خداوندا مرا با شناخت علیّ در عشق جوشانت غرقم فرما.

🌹علیّ علیه السلام تجلّی اعلای عشق الله است.

🌹خداوندا علیّ را به من بشناسان یعنی مرا به عشق‌ات آشنا فرما.

🌹نسبت میان الله و بنده او  نسبت معرفتی نیست بل نسبت فرامعرفتی است. با معرفت، بنده خدا وارد مرحله خاصی از نسبت خود با خالقش می‌گردد.

🌹آنکه خود فقیر است چگونه ما را به سوی کسی که غنی است راهنمایی می‌کند.

🌹در وادی معرفت خدا خودش برای معرفی خود کافی است.

🌹رسول و حجت خدا، خدا را با خود خدا می‌شناسند. خدا خودش رسول و قرآن و ولیّ‌اش را به ما می‌شناساند.

🌹آیه را آیتگر خداست با طلب معرفت رسول و حجت خدا، از درگاه خدا طلب می‌کنیم تا آیات اکبر و عظمایش را  به ما معرفی فرماید تا از این طریق نیز به فیوضات بیشتر سبحانی دست یابیم.

🌹بی نیازیم از اینکه با آیات خدا را بشناسیم اما با آیات مرحله نو و بدیعی در شناخت ایجاد می‌گردد.

🌹با رسالت و ولایت طعم جدیدی از عبودیت را درک می‌کنیم.

🌹با فراتر از جان با جان آفرین در ارتباطیم، با او  بودیم و حال با جان و غیر جان، باز با او بودن را می‌یابیم.

🌹از فرا جان به جان و حال با جان، با جان‌آفرین قریب می‌گردیم و  باز جان با دل به مرحله جدید بندگی می رسیم و باز مجهز به جهاز جدید سمعی و بصری و درکی می‌گردیم و بر فربهی بندگی می‌افزاییم.

🌹ما بی‌دل با او بودیم و با دل نیز با او می‌شویم.

🌹خداوندا جان‌ام  بده تا با جان با تو باشم؛ دل بده تا با دل نیز با تو باشم؛ باز جهانم بده، جهازم بده تا با همه آن باز با تو باشم.

🌹در بندگی فربه‌ام گردان علمت را به جانم تزریق فرما.

🌹خداوندا میخواهم به حال عین اللهی و اذن اللهی و … طعم بندگی‌ات را بچشم.

🌹خدای متعال با رسول و حجج خویش به عشق خود نمک و چاشنی اضافه فرمود. خداوندا عنایتم فرما! میخواهم بندگی‌ام طعم محمدی و حسنی و حسینی و سجادی و باقری و صادقی و کاظمی و رضوی و جوادی و هادوی و عسکریّ و مهدوی بگیرد.

🌹معرفت وادی میانه بندگی خداست خود بندگی خدا نیز میانه نسبت میان خدا و بنده خداست.

🌹با خدا بودن را به انواع و طعم‌های گوناگون چشیدن.

🌹«قرب و بُعد و راه» نشأت جدید بندگی خداست.

🌹خدا با محمد و آلش بندگانش را می‌نوازد.

🌹دیدار خدا با حجاب الله حظّ خاص خود دارد.

🌹چه زیباست که عبادت خدا را  با تمام طعم و تمام زیور درک نماییم.

🌹عشق علیّ جرقه میان خدا و بنده خداست تا بیقراری در عشق بندگی ایجاد گردد.

🌹عشق علیّ تمرین و نرمش و ورزش عشق سبحانی است.

🌹خدای عزّ و جلّ قرب خود را با حب علیّ به ما می‌رساند.

🌹علیّ باب و مرز عشق الهی است.

🌹بواسطه نور جانمان حقیقتی را می‌یابد جان به بیواسطه‌گی مطلق معبودش را می یابد با اسباب به تجارب جدیدی در بندگی دست می‌یابد.

🌹حبل الله فضای معرفتی خاصی است.

🔅🌼 فرا ارتباط و فرا معرفت🌼🔅

با خدا بودن از فرا ارتباطی آغاز گشته تا رسیده به مرحله ارتباطات، ارتباط، نوآوری خدا برای بنده خویش تا با خدا بودن را به صنعت ارتباط دریابد.

انسان از مرحله فرامعرفتی به مرحله معرفت قدم گذاشته، چرا که الله تبارک و تعالی بی‌نیاز ار معرفی شدن است. معرفت آغاز تجدید عنایت پروردگار به بنده خویش برای گذر از فرا ارتباطی و فرا معرفتی به تجدیگاه نوازش بندگاه است.

بنده خدا از فراجان به جان و دل و حواس مجهز می‌شود تا تجید حیات تداوم یابد.

مرحله فراجان قابل وصف نیست، شناخت خدا به جان شناخت بیواسطه‌گی مطلق است همان مرحله « اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي‏ نَفْسَكَ‏» است؛ شناخت خدا به دل را میتوان به مرحله « اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ» و مرحله شناخت خدا به سامانه و تجهیزات و حوای را به « اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ» ارتباط دهیم.

🔅🌼 صنایع معرفت🌼🔅

صنایع معرفت سه ضلع دارد، ضلع بیواسطی، ضلع رسالی و ضلع ولایی

کلاس اول معرفت الله کلاس بدون دخالت هر گونه اسباب و وسائط است، کلاس دوم معرفت الله، معرفت خدا به رسالت است، کلاس سوم معرفت الله معرفت خدا به ولایت است، هر کلاس جدید با تحقق و با قبولی در کلاس قبلی امکان برگزاری است.

معرفت را می‌توان  به جلوه اعلای توجه ذات کبریایی معنا کنیم.

خدای بی‌نیاز از نشان برای خود نشان رسالی و ولایی ایجاد میکند تا از فرانشانی به نشان خلقت‌ش را تجدید فرماید.

هر آیه در حکمت علامت و نشانه اوست عالی‌ترین و متعالی‌ترین نشان، رسالت و ولایت است.

مراد از شناخت رسالت و ولایت شناخت با تمام ابعاد از برّ و بحر و حجب است.

🔅🌼منظومه شناخت خدا 🌼🔅

🌷🔆اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي‏ نَفْسَكَ‏ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي‏[1]

🔆خدایا خودت را به من بشناسان، زیرا اگر خود را به من نشناسانی رسولت را نشناخته‌ام، خدایا رسولت را به من بشناسان، زیرا اگر رسولت را به من نشناسانی حجّتت را نشناخته‌ام، خدایا حجّتت را به من بشناسان، زیرا اگر حجّتت را به من نشناسانی، از دین خود گمراه می‌شوم.

🌹« اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي‏ نَفْسَكَ » یعنی خداوندا اول توئی،  آخر توئی، یعنی خداوندا کسی را توان شناخت تو نیست، مگر آنکه خود تو بخواهی،  یعنی، خداوندا فطرتم را بیدار کن، یادم را احیا کن، مرا متوجه خودت ساز، مرا از غفلت برون آور؛ مرا یاد کن، فراموشم مکن.

🔅🌼 خدا روشنگر همه موجودات است🌼🔅

🌷🔆إِلَيْكَ كَيْفَ‏ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ أَ يَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ‏ مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ وَ مَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَزَالُ [تَرَاكَ‏] عَلَيْهَا رَقِيبا[2]

چـگـونـه استدلال شود بر وجود تو به وسیله آن چيزى كه خود آن موجود، در هستي اش نيازمند بـه تـو اسـت. و آيـا اسـاساً براى ما سواى تو ظهورى هست كه در تو نباشد تا آن؛ وسيله ظهور تو گـردد؟ تـو کى پـنـهان شده‌اى تا محتاج به دليلى باشيم كه به تو راهنمایى كند و چه وقت دور مانده اى تا آثار تو، ما را به تو واصل گرداند.

🌹 خدا مُظهر رسالت و ولایت است، معرفت خدا از طریق رسالت و ولایت، معرفت خدا از بیواسطه‌گی به ضمیمه وساطت رسالت و ولایت است، لازم به ذکر نیست که واسطه را نیز او خودش وساطت است.

🔅🌼 خداوندا رسولت را به من معرفی فرما🌼🔅

🌹یعنی بدون توحید به نبوت نخواهیم رسید یعنی کر خواهیم بود نبوت یعنی اذن الله الواعیه

🌹«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ» خداوندا آیه را آیتگر توئی، آیه اکبرت را نشانم ده، یعنی مرا به خودت بینا و شنوا و گویایم کن، جهانم را بیدار کن ارتباطم را با ذات غیر قابل وصف‌ات ایجاد کن. فربه‌ام گردان، رحمت و برکات و علم و حکمت و عنایاتت را پیوسته به جانم تزریق فرما،

🌹یعنی به رتق مرا فتق فرما، کوری‌ام را بینا فرما، کَری‌ام را شنوا فرما، لالی‌ام گویا فرما، بی‌چیزم چیزدارم فرما، به دستگاه عظیم ارتباطی‌ات مجهزم فرما.

🌹چشم من نشانی از چشم اعلاست به آن مجهزم فرما، دیدم را تمام کن تا به تمام ببینم، و سمع و شمّ و ذوق و درکم را با رسولت به کمال برسان؛ مرا محمد آبادم کن،

🌹خدا ما را به کلمه توحید خود می‌رساند، چراغش را در دلمان می‌افروزد، اگر از خدا می‌خواهیم تا دل و جان‌مان را به چراغش روشن فرماید، به عین‌اش بینا به سمع‌اش شنوا، به نطق‌اش گویا، به بندگی‌اش عابدمان گرداند. با اسماء و حسنایش آباد گرداند.

🌹خداوندا دیده شناسم کن، تا از آن بهره برم، و سمع و تمام حواسم را به من بشناسان، بیشک اگر از ثروت خود بی خبر باشیم به فقر زندگی خواهیم نمود. رسول خدا ثروت خداست برای غنای ما فرستاده.

🔅🌼 توحید دروازه رسالت و ولایت است🌼🔅

🌹یادت را به دلم انداز، یادت را از من مگیر، یعنی، اول توحید، بدون توحید به نبوت و ولایت نتوان رسید،

🌷🔆 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا عَصَانِي مَنْ‏ عَرَفَنِي‏ سَلَّطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِي.[3]

🔆 خداوند عزّ و جلّ فرمود: هرگاه از خلق من كسى كه مرا مى شناسد نا فرمانيم كند، از ميان خلق خود كسى را كه مرا نمى شناسد بر او مسلّط گردانم.

🌷🔆إلَهِي وَ سَيِّدِي بِكَ عَرَفْتُكَ وَ بِكَ اهْتَدَيْتُ إِلَى سَبِيلِكَ وَ أَنْتَ دَلِيلٌ عَلَى مَعْرِفَتِكَ وَ لَوْ لَا أَنْتَ مَا عَرَفْتُ تَوْحِيدَكَ وَ لَا عَرَفْتُ وَ لَا اهْتَدَيْتُ إِلَى عِبَادَتِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا هَدَيْتَ وَ عَلَّمْتَ وَ بَصَّرْتَ وَ فَهَّمْتَ وَ أَوْضَحْتَ مِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم‏[4]

🔆اله من و آقای من، با تو ، تو را شناختم و با تو هدایت یافتم و تو خود راهنمای من بر معرفت خودت بودی و اگر تو نبودی توحید تو را نمی‌شناختم و هدایت‌ات را نمی‌شناختم و هدایت نمی‌یافتم؛ پس حمد سزای توست که هدایتم فرمودی و دانایم ساختی و بینایم نمودی و فهیمم ساختی و راه مستقیم را آشکار نمودی.

🌱 يا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِه‏

🔅🌼 خداوندا مرا عاشق سپاس‌ات قرار ده🌼🔅

🌻رَبِّ أَوْزِعْني‏ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

🌻🔆النمل : 19   فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْني‏ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتي‏ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى‏ والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَدْخِلْني‏ بِرَحْمَتِكَ في‏ عِبادِكَ الصَّالِحينَ

🔆سليمان از سخن او تبسّمى كرد و خنديد و گفت: «پروردگارا! شكر(والهانه و عاشقانه) نعمتهايى را كه بر من و پدر و مادرم ارزانى داشته‏اى به من الهام كن، و توفيق ده تا عمل صالحى كه موجب رضاى توست انجام دهم، و مرا برحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد كن.

🌻🔆الأحقاف : 15   وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْني‏ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتي‏ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى‏ والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لي‏ في‏ ذُرِّيَّتي‏ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمينَ

🔆ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى‏كند و با ناراحتى بر زمين مى‏گذارد؛ و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است؛ تا زمانى كه به كمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگى بالغ گردد مى‏گويد: «پروردگارا! مرا توفيق ده تا شكر(والهانه و عاشقانه) نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى بجا آورم و كار شايسته‏اى انجام دهم كه از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوى تو بازمى‏گردم و توبه مى‏كنم، و من از مسلمانانم.

🌹اوزعنی: خداوندا مرا مشتاق و واله شکرت گردان، به شکرت اجازه ام ده، شکرت را الهام کن، به شکرت پذیرایم باش، به شدت تمام مرا علاقمند شکرت گردان.

🌹خداوند علیم و حکیم اگر شناسنامه و حقایق ظاهری و باطنی و محتوای رسول و ولیّ خود را به ما الهام نفرماید ما هیچ درکی از آنها نخواهیم داشت.

🌹تا خدای متعال خود نامه خودش را به ما نخواند متوجه پیام و سخن او نخواهیم شد خدای متعال تا ما را  به آیاتش رهنمون نسازد هیچ درکی از آنها نخواهیم داشت.

🔅🌼 مهندس راه و آیت‌گر آیات خداست🌼🔅

🌹رسالت و ولایت صنعت جدید معرفت خدا بود.

🌹خداوند متعال راه را می‌سازد تا راه‌مان دهد، راهسازی خدا یعنی آفرینش نو خدا اراده نو خدا، راه نوعی فاصله  است، راهسازی نوعی فاصله سازی است! فاصله کلاسی است برای درک قرب الهی است.

🌹خدا با نبوت و رسالت و ولایت بداعت نمود؛ رسالت و ولایت نشأت جدید خدا بود! کل یوم هو فی شأن، شأن جدید خدا بود.

🌹خدا با محمد و علی و اولاد علی نوآوری نمود. نبوت و امامت ساختاری جدید در معرفت خدا بود. خدا این صنعت جدید معرفتش ما را به هنر جدید خود آشنا می‌سازد، نشأتی بعد از نشأت را ایجاد فرمود. آیا در این کلاس جدید فارغ التحصیل خواهیم شد.

🌹«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ» یعنی خدایا آیات عظمایت را به من بشناسان راه‌های عظیم بسوی خودت را به من بشناسان، سفینه‌هایت را به من بشناسان، اسماء حسنائت را به من بشناشان؛ آیاتت را به من بشناسان تا با آن آیات متوجه تو باشم بهتر و بیشتر با تو ارتباط بگیرم بیشتر مقربت گردم.

🔅🌼تمثال رسالت و ولایت در جان ماست 🌼🔅

🌹 محمد ص و آل محمد ص دستگاه ارتباطی و معرفتی خاصی است که  نمونه و تمثالی از آن در جان ما نهاده شده که باید بیدار شود لازم است فطرت ما گشوده گردد.

🌹ما با آیات و آفریده‌های خدا با او ارتباط می‌گیریم  تمام آیات الهی خطوط ارتباطی اوست.

🔅🌼اگر صنایع معرفت خدا را نشناسم بی‌معرفتم 🌼🔅

🌹اگر چشمم را نشناسم کور خواهم بود، اگر نور را نشناسم با وجود بینایی چیزی نخواهم دید؛ پس لازم است هم چشمم را بشناسم و هم به نور آشنا باشم. دیدن نشان آن است توان تفسیر نور را دارم، هر چه تفسیر آن دارای درجاتی است.

🌹اگر خدا را نشناسم، نابنده‌ام؛ اگر رسول و حجت خدا را نشناسم هیچ حواس ارتباطی نخواهم داشت. به عبارتی به شناخت خدا با صنایع رسالی و ولایی نخواهم رسید.

🌹یا باید باطن من مجهز به نبوت و ولایت باشد و یا از بیرون به آن متصل گردم تا بارقه و دستگاه نبوت و ولایت جان‌مان زنده گردد.

🌹خدای بی‌نیاز از معرفت، معرفت را حس و حالی خاص برای عبادت و بندگی‌اش قرار داد؛ حتی خود عبادت نیز نوع خاصی از  ارتباط  است، خدا بی نیاز از معرفی شدن و بندگی شدن است، بندگی و معرفت ابزاری خاص در مسیر تجدید خلقت است، نوآوری خاص در آفرینش است.

🌹در وادی معرفت  نوآوری‌های خاص خدا تداوم دارد.

🔅🌼طعم‌های مخصوص معرفت الله 🌼🔅

🌹خدای متعال با رسالت و ولایت معرفتش را نمک‌دار و طعم‌دار نمود، معرفت‌الله با طعم نمک و عسل و چاشنی‌های بی‌نظیر رسالت و ولایت.

🌹هر یک از آیات نیز چاشنی‌های ویژه معرفت خدایند.

🌷🔆قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَتِهِ‏ أَنَا الْهَادِي وَ أَنَا الْمُهْتَدِي وَ أَنَا أَبُو الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ زَوْجُ الْأَرَامِلِ وَ أَنَا مَلْجَأُ كُلِ‏ ضَعِيفٍ وَ مَأْمَنُ كُلِّ خَائِفٍ وَ أَنَا قَائِدُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أَنَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ أَنَا عُرْوَةُ اللَّهِ الْوُثْقَى وَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ أَنَا عَيْنُ اللَّهِ وَ لِسَانُهُ الصَّادِقُ وَ يَدُهُ وَ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ الَّذِي يَقُولُ‏ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى‏ عَلى‏ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ‏  وَ أَنَا يَدُ اللَّهِ الْمَبْسُوطَةُ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ أَنَا بَابُ حِطَّةٍ مَنْ‏ عَرَفَنِي‏ وَ عَرَفَ حَقِّي فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ لِأَنِّي وَصِيُّ نَبِيِّهِ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ لَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَّا رَادٌّ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ.[5]

🔆امام على عليه السلام :من رهنمايم، من رهيافته ام. پدر يتيمان و مستمندانم ، سرپرست بيوه زنانم، پشت و پناه هر نا توانى هستم و مأمن هر وحشتزده اى؛ من رهنماى مؤمنان به سوى بهشتم، ريسمان استوار خدايم، حلقه و دستاويز محكم خدايم و كلمه تقوا؛ من چشم خدايم و زبان راستگوى او و دست مبسوط الله بر خلق اویم.

🌹جهان رسالی و ولایی جهانی از جنس معرفت است، نشأت جدید معرفت الله است، نشآت غیر معرفتی فراتر و فروتر از آن نیز متصور است.

🌹معرفت الله با نمک و عسل و طعم رسالت و ولایت تجربه جدیدی در عرصه معرفت الله است.

🔅🌼حجاب همان دفتر جدید معرفت الله است 🌼🔅

🌹حجاب الله، جهان خاص معرفت الله است، تجربه جدید لقاء الله با عبادت و حجاب الله.

🌷🔆عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ وَ بِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَ بِنَا وُحِّدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجَابُ‏ اللَّهِ‏ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ [6]

🔆امام باقر(ع)فرمود: بوسيله ما خدا پرستش شد و بوسيله ما خدا شناخته شد و بوسيله ما خداي تبارك و تعالي را يگانه شناختند و محمد حجاب الله تبارك و تعالي است

🔅🌼منظومه معرفت الله 🌼🔅

🌹معرفت خدا بدون واسطه و مستقیم اولین شکل معرفت الله است، معرفت خدا به طریق رسالت و معرفت خدا به طریق ولایت، اشکال و نوآوری دیگری در معرفت خداست که بطور معرفت با واسطه رسالت و ولایت است در هر کدام طعم جدیدی از معرفت الله هستند.

🌹عبادت بی‌اسباب جان معرفت الله است و عبادت با اسباب، یعنی عبادت چاشنی‌دار، در واقع به اشتراک‌گزاری لذّت عبادت و بندگی است.

🌹عالی‌ترین لذّت لذّت بندگی است حال می‌خواهیم این لذّت را از صنایع رسالت و ولایت  برباییم.  

🌹دستگاه عظیم رسالت و ولایت برای ارتباط ویژه با معبود و محبوب ازلی است.

🌹صنایع رسالت و ولایت یعنی معرفت و عبادت و لذت با طعم محمدی، با طعم علوی، با طعم حسنی، با طعم حسینی و … و با طعم مهدوی.

🔅🌼حجاب الله پوشش معرفت الله است🌼🔅

🌹حجاب الله  صنایع خاص معرفت الله است.

🌹حجاب الله یعنی نوازش الهی، آرایش یزدانی، با آرایش محمدی و علوی و …

🌹«علیّ» حجاب الله الاعظم الاعلی است، یعنی  آرایشی به عظمت و والایی خاص، آرایش معرفتی است به زبان زیبایی.

🌹خدا با آرایش  بندگانش را بسوی خود فرا می خواند و بسوی خودش جذب می نماید.

🌹حجاب و جهان حجاب یعنی جهان ارتباطات خاص و شناخت خاص.

🌷🔆عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا طَارِقُ الْإِمَامُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ وَجْهُ اللَّهِ وَ نُورُ اللَّهِ وَ حِجَابُ‏ اللَّهِ‏ وَ آيَةُ اللَّهِ يَخْتَارُهُ اللَّهُ وَ يَجْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَ يُوجِبُ لَهُ بِذَلِكَ الطَّاعَةَ وَ الْوَلَايَةَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فَهُوَ وَلِيُّهُ فِي سَمَاوَاتِهِ وَ أَرْضِهِ  أَخَذَ لَهُ بِذَلِكَ الْعَهْدَ عَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ فَمَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ فَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ شَاءَ [7]

حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه به طارق بن شهاب فرمودند:

ای طارق! امام کلمه خدا، حجت خدا، جمال و وجه خدا، نور خدا، حجاب خدا و نشانه خدا می باشد. خداوند او را بر می گزیند و هرچه از خود که خواسته در او قرار می دهد و به همین خاطر اطاعت و ولایت و حق فرمان روایی بر همه آفریدگانش را برای او ثابت و لازم می گرداند. پس او ولی آسمانها و زمین می باشد، به همین جهت خداوند برای او عهد و پیمان از همه بندگان خود گرفته است.

پس هرکه بر او پیشی گیرد، به خداوندی که سلطنتش بر بالای عرش است کفر ورزیده است. امام هرچه بخواهد انجام می دهد و البته خواست او هنگامی است که خداوند بخواهد.

🌷🔆وجَلَّ مَقَامُ آلِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ وَ نَعْتِ النَّاعِتِينَ وَ أَنْ يُقَاسَ بِهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ كَيْفَ وَ هُمُ الْكَلِمَةُ الْعَلْيَاءُ وَ التَّسْمِيَةُ الْبَيْضَاءُ وَ الْوَحْدَانِيَّةُ الْكُبْرَى الَّتِي أَعْرَضَ عَنْهَا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى وَ حِجَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الْأَعْلَى‏[8]

🌷🔆مقام آل محمّد از وصف ستايشگران و توصيف وصف‏ كنندگان و اينكه احدى را با آنها مقايسه نمود بزرگتر است. چگونه مى ‏توان مقايسه كرد با اينكه آنها كلمه عالى و نام درخشان و وحدانيت كبرایى هستند كه هر كس به آنها پشت كند يا كناره گيرد از توحيد فاصله گرفته است و حجاب اعظم خداوند هستند.

🌷🔆 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ هَلَكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حِجَابَ‏ اللَّهِ‏ الْأَزَلِيِّ الْقَدِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ شَجَرَةِ طُوبَى وَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي لَا يُطْفَى‏[9]

🔅🌼علیّ حجاب عشق الهی🌼🔅

🌷🔆 فَإِنَّ الْحِجَابَ‏ الَّذِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حُبُ‏ عَلِيِ‏ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏[10]

🌷🔆 حجابی که بین بنده و بین خداست، محبت علی بن ابی‌طالب است.

🌹حب علی دروازه دیدار عشقی است با حضرت محبوب بی‌همتا، تمرین و نرمش عشق قدوسی است،

🌹محبوب ازلی قرب‌اش را به حب علی، عشق بی‌همتایش را به حب علیّ مستور کرد، علیّ قاب عشق خدا شد، علیّ را زیور عشق خویش کرد.

🌹علی هدیه و تحفه الهی است. اگر خدا به بنده اش بخواهد بگوید که دوستت دارم حب علی را به دلش می‌اندازد.

🌹حب علیّ بوسه رحمانی بر دل بنده خالص خویش است.

🌹علیّ مرز و باب عشق الهی است.

🌹هر کس عاشق علیّ شد خدا عشق خود بر دل او را امضاء کرد.

🌹حب علیّ همان عشقی است که خدا  خودش آن را در دل مومنان خویش انداخته است. محبت علیّ القاء محبت الهی است. علیّ همان محبت خداست.

🌹علیّ آزمایشگاه عشق الهی است.

🌻🔆الحجرات : 7   وَ اعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطيعُكُمْ في‏ كَثيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

🔆و بدانيد رسول خدا در ميان شماست؛ هر گاه در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند، به مشقّت خواهيد افتاد؛ ولى خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهايتان زينت بخشيده، و (به عكس) كفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است؛ كسانى كه داراى اين صفاتند هدايت يافتگانند!

🔅🌼علیّ علیه السلام خزانه‌دار خداست🌼🔅

🌹علی را از دست دادن همه چیز را باختن است نه همه چیز بل فراتر از آن است، چرا که همه چیز به جان مولا علیّ است، خزینه همه چیز خداست، کتاب مبین و امام مبین خداست، فقدان علی خسران مبین است.

🌻🔆يس : 12   إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى‏ وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ أَحْصَيْناهُ في‏ إِمامٍ مُبينٍ

🔆به يقين ما مردگان را زنده مى‏كنيم و آنچه را از پيش فرستاده‏اند و تمام آثار آنها را مى نويسيم؛ و همه چيز را در «امام مبین»  برشمرده‏ايم!

🌹آیا احصاء فرموده یعنی اطلاعات هر چیزی در جان مولاست؟!

🌹احصاء هر شیء اطلاعات؟ اسرار؟ نقشه؟ نرم‌افزار جهان هستی؟ رایانه رحمانی؟

🌹هر که از علی محروم گشت بیچاره اولین و آخرین شد.

🌹فقدان علی فقدان نور بل بالاتر از آن است.

🌹خدا با علی چه کرده؟

🔅🌼سه کلاس ویژه معرفت الله🌼🔅

🌹کلاس اول شناخت خدا با درجه و طعم خاص بیواسطه‌گی است، کلاس دوم معرفت الله با درجه و طعم رسالی است و کلاس سوم معرفت الله با درجه و طعم ولایی است.

🌹هر مرحله شناخت به ضمیمه مرحله قبل به شرط تحقق مرحله وکلاس قبلی است.

🌹خدا معرفت انسان را نسبت به خود توسعه می‌دهد، معرفت آدمی را فربه می‌سازد.

🌹خدا بی‌نیاز از معرفی شدن و بندگی شدن است، ارتباط با خدا نیاز به هیچ ارتباطی نیست چرا که پیش‌تر از هر چیز به فرا ارتباطی با معبود خویش است.

🌹عبادت نوع خاصی از نوازش پروردگار و نوآوری اوست، عبادت به اسم مبارک «معبود» او برمی‌گردد.

🌹عبادت، ابزار خاص در مسیر تجدید خلقت است.

🌹خدا پیوسته طعم و چاشنی آفرینش را تجدید می‌کند.

🌹هر آیه چاشنی ویژه و منحصر به‌فرد در مسیر معرفت‌الله است.

🌹علی نیز هر آن تجدید می‌شود ما با گذشته علی در ارتباطیم یا با حال علی، ما به کدام زمان آفرینش نگاه می‌کنیم.

🌹از چه فاصله‌ای به آسمان ملکوت اعلای علیّ نظاره‌گریم.

🔅🌼 افتاق آسمان محمدی🌼🔅

الأنبياء : 30   أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ

آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند، و ما آنها را از يكديگر باز كرديم؛ و هر چيز زنده‏اى را از آب قرار داديم؟! آيا ايمان نمى‏آورند؟!

🌼علی ساعی(عبدالله مشکات) 110.141(903)🌼


[1] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص337  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،، دار الكتب الإسلامية – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[2] إقبال الأعمال (ط – القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص348  ابن طاووس، على بن موسى، دار الكتب الإسلاميه – تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.

[3] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص276  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[4] إقبال الأعمال (ط – القديمة)، ج‏1، ص: 149

[5] التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص164  ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.

[6] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص145  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[7] بحار الأنوار (ط – بيروت) ؛ ج‏25 ؛ ص 169 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[8] بحار الأنوار (ط – بيروت) ؛ ج‏25 ؛ ص171 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[9] بحار الأنوار (ط – بيروت) ؛ ج‏99 ؛ ص98  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[10] أعلام الدين في صفات المؤمنين ؛ ؛ ص136  ديلمى، حسن بن محمد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام – قم، چاپ: اول، 1408ق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.