🌻🔆«سحر بیان»،«مدیریت نیکویی»🔆🌻

7

🌼🔆🌼معیار ارزش🌼🔆🌼

🌹🔅☘️ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ☘️🔅🌹

🔅🌹 «منابع تقرب الی الله »  « توجیه خطا بدتر از خطا»  « شهرت سحر می‌کند» « دعای 20 صحیفه سجادیه»  «جلسه 222» و … چکیده با تکمله       1403.03.31    علی ساعی(عبدالله مشکات) 110.141(903)  🌹🔅

🔅🌼نقشه کلی مباحث 🌼🔅

🌼 در صورت حتی به اکمل ایمان و افضل یقین برسیم باید نگران ایمان و یقین خود باشیم حتی به هدایت صالح هم رسیده باشیم همچنان باید مراقب و نگران باشیم.

🌼 باید مواظب افکار خود باشیم چون ممکن است شیطان به آنی انسان را تبدیل به مرتع خود سازد.

🌼 مراقب حرف های خود باشیم که مبادا موجب گمراهی دیگران باشیم، عقایدمان را طوری عرضه نکنیم که چشم و گوش بسته حرف‌های مارا بپذیرند.

🌼 ما وظیفه داریم که احادیث را با قرآن صحت سنجی کنیم حال چه برسد به کلام افراد عادی که باید آن را با حساسیت مضاعف صحت سنجی نماییم.

🌸 نقد شعری منسوب به شیخ بهائی (به خدا كه هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد/ كه به روی نا امیدی در بسته باز كردن)

🌼 هیچ کس دلسوز تر از خداوند نیست.

🌼 نباید به هیچ وجه خطای بزرگان را توجیه کرد.

🌼 توجیه خطا بدتر از خود خطاست.

🌼 خدای محسن خودش مارا مامور به عبادت کرده است و عبادت خود را تنها در خدمت به مردم قرار نداده.

🌼اهل نماز و روزه، اهل خیر هم هستند.

🌼  این شعر منسوب به شیح بهایی به نوعی امر به معروف با نهی از معروف دیگر است.

🌸 نقد شعر (می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن ) .  این شعر امر به معروف با دعوت به منکر است.

🌼 باید عقل خود را بگیریم که باد عقاید و باور دیگران آن را نبرد! چون شعر نوعی سحر است.

🌼 ممکن است گاهی آراستگی کلام ما را از نگاه به بطن آن باز دارد.

🌼 افراد مشهور و نامدار باید بیشتر مراقب باشند چون مریدانشان چشم و گوش بسته کلام آن ها را خواهند پذیرفت.

🌼 سحر بیان با اعجاز قرآن شکسته می شود .

🌼 کسانی که زود سحر به آن ها اثر می کند و مغلوب حسد و چشم زخم و نیرو‌های منفی می شوند باید بدانند که این نشان دهنده ضعف است کسی که زود جوگیر می شوند باید مواظب خود باشد چراکه تحت تاثیر سحر بیان قرار می گیرد.   آراستگی های ظاهری هم اینگونه هستند.

🌼 سحر مدرن از فضا‌های مجازی شروع شده است و عقل‌ها را به راحتی سحر می‌کند.

🌼 فضا های مجازی ذهن ما را به حرکت و جنبش در می آورد و لذیذ نمایی می‌کند.

🌼 هیچ نیکویی از نماز سبقت نمی گیرد، هرچه هم به خلق نیکی کنیم تا زمانی که نمازمان مورد قبول واقع نشده است فایده ای نخواهد داشت.

🌼 اگر در نماز حضور قلب نداشته باشیم نماز را هزار قطعه کرده‌ایم و به نماز ظلم کرده‌ایم اما خداوند همان نماز مجروح را با نوافل تکمیل می‌کند.

🌼 اولین حسابرسی که از انسان انجام می گیرد، نماز است اگر نماز پذیرفته شود دیگر اعمال نیز مقبول درگاه الهی خواهد بود .

🌼 حال این حدیث را با شعر مورد طرح موازنه کنید!

🌼 وقتی نماز می‌خوانیم یعنی حیاتی جدید در هستی ایجاد می کنیم از جان ما نماز به پرواز در می آید، زمانی که نماز در اول وقت اقامه می شود نماز از جان ما به پرواز در آمده و به بالا می رود و سپس به سمت صاحب خود بازمی گردد ( با شوق بالا می رود و سپس با شوق بیشتری به سمت شخص باز می گردد) در حالی که همان نماز سفید و درخشان است( انگار که انسان خورشیدی ساخته باشد) نماز به شخص می گوید تو مرا حفظ کردی خداوند تو را حفظ کند. 

🌼 گویا که نماز ودیعه ای الهی در جان ما است و در زمان نماز خواندن از قفس دل آزاد شده و به سمت بالا پرواز می کند.

🌼 البته که حضور قلب شرط اساسی نماز است .

🌼  اما زمانی که نماز در غیر وقت خود خوانده شود باز همان نماز به سوی شخص باز می گردد و در حالی که سیاه و ظلمانی است می‌گوید تو مرا ضایع کردی خداوند تو را ضایع کند.

🌼 نیکویی باید مدیریت گردد باید این امانت به درستی در محل خود خرج شود مبادا که این هدیه الهی را به نا اهل ببخشیم.

🌼  نیکو کردن به کسی که کفران نعمت می کند از عظیم ترین جرم و گناه است.

🌼 هرکسی کار نیکی را در غیر محلش قرار دهد نسبت به آن معروف ظلم کرده است .

🌼 نیکویی نباید موجب تشدید معاصی دیگران شود.

🌼 حال اگر مومن نسبت به شخص بدکار، کار نیک کند به نیکی ظلم کرده است.

🌼 نیکی ارشادی خود نوعی خاصی از نیکی است که در صورتی که نیکی ما سبب توبه شخصی شود باید از آن استفاده کنیم.

🌼 نیکوکار کسی است که نیکویی خود را نسبت به عمومی کند مانند خورشید باشد اما آن کسی که نیکویی را به بدی تبدیل می کند، نیکویی به این شخص ظلم به نیکویی است، نیکویی اگر تبدیل به معصیت شود این ظلم به

نیکویی است.

🌼 وقتی شخص بدکاری نیکویی می کند باید از چنین شخصی دوری کنیم، در حرام شفایی نیست.

🌼 اما زمانی که مومنی نسبت به ما بدی می کند در مقابلش بهتر ما نسبت به چنین شخصی نیکویی کنیم و با نیکی او را تنبیه کنیم، حتی زمانی که احساس می کنیم نیکویی ما سبب هدایت معصیت کاری می‌شود باید به او نیکویی کنیم.

🌼 ما حتی باید نسبت به حیوانات نیز نیکویی کنیم.

🌼 راس نیکویی‌هایمان باید برای مومنین باشد اگر مالمان را به غیر مومن می بخشیم باید جانمان را برای مومن ببخشیم.

🌼 کسی که به خاطر خدا به خلق نیکویی می‌کند خداوند زمان و مکان را برای چنین شخصی برکت می بخشد.

🌼 بنیان اسلام بر پنج پایه است، نماز، زکات، روزه، حج و ولایت.

🌼 عبادت منحصر به نماز و روزه نیست همانگونه که منحصر به خدمت به خلق نیست، باید از تمام این دروازه های رضوان الهی گذر کنیم.

🌼 حمایت از مومن حمایت از انوار ایمان است.

🌼 بد و بدکار و نیک و نیک‌کار نیز دارای مراتب و درجات است. باید نیکی را مدیریت با توجه به شرایط قطع و وصل و یا به مقدار و اندازه مشخص و معین نیکی را برای هر کسی را به تناسب شخصیت و اعتبار آن‌ها تعیین کنیم.

🌼 دعای: «اللهم عرّفنی نفسک… عرّفنی نبیک… عرّفنی حجتک …» دعا برای کسب معرفت مطلق است و راز رسیدن به فراست ایمانی است.

ا

🔅🌼نماز هماوردی ندارد 🌼🔅

🌷🔆عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ كُلُ‏ سَهْوٍ فِي الصَّلَاةِ  يُطْرَحُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ.[1]

🔆هر سهوی در نماز، باعث کاسته شدن از نماز می شود غیر از این که خداوند نماز را با نوافل تکمیل می کند و اولین چیزی که از انسان در قیامت محاسبه می شود نماز اوست اگر قبول شود بقیه اعمالش نیز قبول خواهد شد. نماز وقتی در اول وقت خود خوانده شود به صاحبش بر می گردد درحالی که سفید و درخشان است و به نماز گزار می گوید خدا حفظت کند که مرا حفظ کردی و زمانی که در غیر وقت خود خوانده شود به صاحبش بر می‌گردد در حالی که سیاه و تاریک است و می گوید خداوند تو را تضییع کند که مرا تضییع کردی.

🌷🔆وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ أَوَّلُ‏ مَا يُحَاسَبُ‏ بِهِ‏ الْعَبْدُ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.[2]

🔆امام صادق علیه السلام: نخستين چيزى كه بنده را با آن محاسبه مى‌كنند، نماز است. پس اگر پذيرفته شد، باقى اعمال نيز مورد قبول واقع مى‌شود و اگر مردود شود دیگر اعمالش نیز مردود می‌گردد.

🔅🌼معیار ارزش 🌼🔅

🌹هر آن حقیقتی که مبنا و معیار ارزش‌گزاری قرار می‌گیرد، نشان عظمت آن است، مثل نماز و روزه و حج و امثال آن که معیار و مبنای ارزش‌گزاری اعمال دیگر قرار می‌گیرد نشان وجاهت و عظمت آنهاست که واحد سنجش اعمال واقع می‌گردند.

🔅🌼توجیه خطا از خود خطا بدتر است 🌼🔅

🌹خطای هیچ‌کس را توجیه نکنیم، نسبت به حقیقت دلسوز باشیم نه نسبت به اشخاص، از خوبی‌ها تقدیر و از خطاها برائت بجوییم. نباید شخصیت افراد، حجاب خطاهای آنها قرار گیرد، توجیه‌گر خطای دیگران نباشیم که نوعی تبلیغ و مشروعیت سازی منکر است.

🌹شعر شیخ بهایی: «به خدای که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد   که به روی نا امیدی  در بسته باز کردن»، در واقع «امر به معروف با نهی از معروفات» دیگر است.

🌹شعر «می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن» در واقع «امر به معروف با دعوت به منکرات» دیگر است.

🌹چرا باید عبادات ارزشمند الهی را بی‌ارزش جلوه دهیم، چرا برای پر اهمیت نشان دادن عملی مبادرت به کم اهمیت نشان دادن دیگر اعمال می‌کنیم.

🌹یادمان نرود که خدا محسن و رزاق و کریم و ودود و رحیم است.

🔅🌼 منابع تقرب الی الله🌼🔅

🌹هدف از نماز و روزه و احکام الهی تقرب الی الله است.

🌹منابع تقرب الی الله باید تقویت و تشدید شود، همه شرایع الهی باید احیاء و تقویت شوند.

🔅🌼 ایمان روح نیکوکاری است 🌼🔅

🌷🔆 عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ‏ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ.[3]

🔆امام باقر عليه السلام :اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت؛ و بر هيچ چيز به اندازه ولايت تأكيد نشده است.

🌹نماز و روزه و زکات و حج و ولایت از اساس اسلام و پایه ایمان است و مومن پایگاه دین و شریعت است.

🌹خدمت به خلق خدا بایستی کنترل و مدیریت شود و به تناسب ارزش و شرایط افراد به آنها نیکویی شود اما نسبت به مومن باید در نیکویی پیش‌تازی کنیم.

🌹خدمت به مومن برای رونق دین الهی است، برای تقویت نماز و روزه و دیگر احکام است.

🌹سوخت و روغن دین باید تامین گردد، مومن همچون چراغ دین است باید بر روغنش افزوده گردد.

🌹مومنان باید همدیگر را تقویت کنند که تقویت ایمان جمعی و تقویت دین الهی است، توجه مومنان به همدیگر موجب تقویت انوار الهی است.

🔅🌼تبذیر در احسان 🌼🔅

🌹زیاده روی در موهبت و توجه به غیر مومن اسراف و تبذیر است. به غیر مومن باید در حد شأن او توجه شود.

🌹برای تالیف قلوب نیکویی به هرکسی مقبول است، اما اگر امکان تالیف قلوب نباشد نبایستی در توجه و اقبال به غیر مومن اسراف شود؛ همان اندازه‌ای که به مومن توجه می‌شود به غیر مومن اسراف خواهد بود؛ اقبال به غیر مومن معادل مومن اسراف و چه بسا حرام است.

🔅🌼به نیکی ظلم نکنید 🌼🔅

🌷🔆ظَلَمَ‏ الْمَعْرُوفَ‏ مَنْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ أَهْلِه‏[4]

🔆امام على عليه السلام : كسى كه به نااهل احسان كند، به احسان ستم كرده است.
🌷🔆اصْطِنَاعُ الْكَفُورِ مِنْ أَعْظَمِ الْجُرْمِ [5]

🌷🔆نیكوئى به ناسپاس از بزرگترين گناه‌ها است

🔅🌼از لئیم نیکی  را قبول نکن همچنین در نیکی به او اسراف نکن 🌼🔅

🌷🔆الْكَرَامَةُ تُفْسِدُ مِنَ اللَّئِيمِ بِقَدْرِ [قَدْرَ] مَا تُصْلِحُ مِنَ الْكَرِيمِ . [6]

🔆نيكى بهمان اندازه كه از رادمرد موجب صلاح است از سوى نا اهل موجب فساد است .

🌹نیکی انسان لئیم و پست و پلید، از بدی بدتر است، از دست و دل‌بازی‌های غیر مومنان و منافقان و معصیت‌کاران  تقدیر نکنید، چرا که فسادزاست، نوعی مباح شماری گناه و لبخند به آن است.

🌹نیکی انسان لئیم فساد زاست، فریب است، دردزاست، چه بسا طعمه‌ای برای شکار رای و عقاید و بهانه‌ای برای نفوذ است، در حرام شفا نیست، احسان بدکردار نافع نیست، احسان لئیم زهر و اسباب درد سر و بلاست.

🌹آب و نان و احسان و نگاه و دیدار مومنی که مقید به نوافل است، اکسیر اعظم و داروی شفابخش است.

🔅🌼 نسبت به نیکویی ظالم نباشیم🌼🔅

🌷🔆تَضْيِيعُ الْمَعْرُوفِ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ عَرُوفٍ [7]

🔆ضايع‏كردن احسان نهادن آن در شخصی است(که قدرش را) نشناسد.

🌷🔆ظُلْمُ الْإِحْسَانِ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ [8]

🔆نهادن احسان در غیر محل واقعی احسان ظلم به احسان است

 🌷🔆رَأْسُ الرَّذَائِلِ اصْطِنَاعُ الْأَرَاذِلِ [9]

🔆رأس پستی‌ها نیکی کردن به اراذل است

🔅🌼اگر نیکی در مسیر اصلاح و ارشاد باشد بر هر کسی نیکوست 🌼🔅

🌷🔆أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ جَنَى عَلَيْكَ[10]

🔆به كسى كه در حقّ تو بدى كرده است ، خوبى كن و کسی که نسبت به تو جنایت کرده عفو کن.

🌷🔆إِنَّ مُقَابَلَةَ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ وَ تَغَمُّدَ الْجَرَائِمِ بِالْغُفْرَانِ لَمِنْ أَحْسَنِ الْفَضَائِلِ وَ أَفْضَلِ الْمَحَامِدِ [11]

🔆همانا مقابله بدی با نیکی و پوشاندن خطایا با بخشش، از نیکوترین فضیلت‌ها و بافضیلت‌ترین تعریف‌هاست.

🌷🔆إِنَّ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ [12]

🔆همانا از خوبی‌های عالی اخلاق، این‌است که نسبت به کسی که از تو قطع رابطه نموده دیدار کنی و نسبت به کسی که تو را محروم نموده بخشش کنی و نسبت به کسی که به تو ظلم نموده ببخشی.

🌷🔆مَنْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ فَقَدْ أَخَذَ بِجَوَامِعِ الْفَضْلِ. [13]

🔆هر كس به كسى كه به او بدى كرده است، خوبى كند، بيگمان مجمع فضايل را در اختيار گرفته است.

🌷🔆الْمُحْسِنُ مَنْ عَمَّ النَّاسَ بِالْإِحْسَانِ[14]

🔆نیکوکار کسی است که نیکی‌اش را شامل تمام مردم کند.

🌹بی‌شک نیکویی به افراد بدکار تنها در صورتی که موجب نرمی و اصلاح آن‌ها شود جایز است و گرنه اگر آنها و یا جامعه را نسبت به بدی‌ها بی‌اعتنا نماید جایز نخواهد بود.

🔅🌼در نیکی به مومنین زیاده روی نمایید 🌼🔅

🌷🔆رَأْسُ الْإِحْسَانِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ [15]

🌷🔆سر نیکی، نیکویی به مومنین است.

🌷🔆ظَفِرَ بِسَنِيِّ الْمَغَانِمِ وَاضِعُ صَنَائِعِهِ فِي الْأَكَارِمِ. [16]

🔆پیروزمند است با  درخشان‌ترین و ارزشمندترین غنیمت‌ها  کسی که کارهای خوب خود را نسبت به انسان‌های خوب و گرامی انجام دهد.

🌹نیکی‌های انسان نسبت به انسان‌های متعالی ذخیره آنها در خزائن متعالی است.

🌷🔆مِنْ أَفْضَلِ الْإِحْسَانِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْأَبْرَارِ. [17]

🔆از جمله بافضیلت‌ترین نیکویی، نیکی به انسان‌های نیکوکار است.

🔅🌼 جان فدای ایمان🌼🔅

🌹مومن جان خود را فدای نماز و روزه می کند یعنی جانش را فدا می کند تا دین الهی بماند؛ نه اینکه دین و احکام و شریعت را فدای خود و دیگران کند. نه خود و نه دیگران بلکه کل کائنات قربان دین خداست. مبادا دین خدا را فدای خدمت به مردم کنیم، بلکه همه خلایق قربان دین خدایند.

🔅🌼مست و مسحور شعر و بیان 🌼🔅

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ‏ لَسِحْراً.[18]

هر آينه قسمتى از شعر حكمتست، و هر آينه بخشى از بيان سحر است.

🌹عقل باختگی در برابر ظاهر و آراستگی کلام نشان سست بنیادی و عاریتی بودن عقل است.

🌹آراستگی ظاهری کلام و هر چیز دیگری نباید عقل‌مان ربوده و دل‌مان مسحور شود.

🌹علت غلبه فضای مجازی سحر مجازی است. سحر شکنی با عصای معرفت و ایمان امکان‌پذیر است.

🔅🌼 ذهن خود به ساحران بیان نسپاریم🌼🔅

🌷🔆 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ‏ لَسِحْراً وَ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَ مِنَ الشِّعْرِ حُكْماً وَ مِنَ الْقَوْلِ عَدْلًا.[19]

🔆بعضى بيان‌ها سحر است و بعضى از علوم جهالت است و بعضی از اشعار حکمت و بعضی از سخن‌ها عدلالتند.

🔅🌼مبادا سخنوران دل‌مان را سحر کنند 🌼🔅

🌷🔆إنّ من البيان‏ لسحرا و إنّ من الشّعر لحكما و إنّ من القول عيّا و إنّ من طلب العلم جهلا.

🔆بعضى بيانها سحر است و بعضى شعرها حكمت است و بعضى سخن‏ها الكنى است و بعضى دانشجوئى‏ها جهالت است.[20]

🔅🌼مبادا شعر منتسب به شیخ بهایی سحرتان کند 🌼🔅

به خدای که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد

که به روی نا امیدی  در بسته باز کردن 

🔅🌼 ایمان‌تان سحر نشود🌼🔅

🌹چه بسا، شعر، ایمان و باور آدمی را سحر می‌کند.

🌹چه بسا توجه به اوزان و قافیه و رقص حروفات موجب غفلت از سموم نهفته در معانی شعر و بیان می‌گردد و از باورسازی مسموم مغفول می‌سازد.

🌹سحر، هدف را وارونه و مفقودش می‌سازد، سحر هدف را مدفون و مخفی می‌کند.

🌹کسانی‌که زود سرمای ایمان می‌خورند، کسانی‌که زود گرفتار سحر و حسد و چشم زخم می‌گردند، نشان ضعف آنهاست، جوگیری غیر موجه شبیه سحر زدگی است،

🌹کسانی‌که در برابر آراستگی‌ و جاذبه‌های ظاهری فریب خورده و از باطن آن بی‌خبرند، به سحر ذهنی مبتلایند.

🌹کسانی که در برابر حرکات موزون حروفات و اصوات و حرکات و الوان مبتلا به دل‌باختگی و عقل باختگی می‌گردند به نوعی مسحور می‌گردند.

🌹باید مقاوم و شکیبا باشیم و از هر محرکی متحرک نشویم.

🌹خودباختگی در برابر شعر، نشان ضعف بنیادین دل آدمی است.

🌹مواظب ساحر و ساحره‌های کوی و کوچه‌ها باشین، شکارچیان دل و عفت و ناموس و شرف به سحر مشغولند.

🌹فضاهای مجازی از آزمون‌های آخرالزمانی است و بزرگترین مرکز سحر اذهان است.

🌹با عصای تقوا باید بر سحر حقیقی و مجازی پیروز شد.

🌻🔆طه : 66   قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى‏

🔆موسى گفت: بلكه شما بيفكنيد. (آنها افكندند) پس به ناگاه ريسمان‏ها و عصاهاى آنها در اثر سحرشان در خيال موسى مصور شد كه (به هر سو) مى‏شتابند.

🌹موبایل تبدیل به بت و سحر آخرالزمانی شده است، با عصای عظیم ثقلین به مبارزه با آن برخیزیم.

🔅🌼 هدف از احسان فراموش نشود🌼🔅

🌹هدف از احسان رضوان خداست، هدف را نباید کمرنگ کنیم بلکه باید هدف پر رنگ شود.

🌹سخن هر کسی که موجب کم رغبتی به ارزشهای دینی شود محکوم است.

🔅🌼 جان خود و دیگران فدای دین و حکم خدا🌼🔅

🌹فدای دین شویم، با سحر بیان و شعر، طوری تلقین می‌کنند که گویا باید دین را فدای دیگران کنیم.

🌹ما و دیگران و همه فدای رضا و دین خدا.

🔅🌼گول نزنیم و گول نخوریم 🌼🔅

🌹خدمت به مردم علی الخصوص مومن، نه تنها  انسان را از عبادات دیگر باز نمی‌دارد بلکه توفیق عمل را بالا می‌برد.

🌹اگر با احسان به خلق خدا نماز و روزه و دیگر عبادات در دل آدمی به جوش و خروش در نیاید باید به مقبولیت احسان خود شک کنیم.

🌹توصیه: عبادات منحصر در نماز و روزه نیست همانطوریکه منحصر در احسان به خلق خدا نیست. از تمام دروازه‌های رضوان الهی باید گذر نمود که از جمله آنها نماز و روزه و احسان به خلق خدا که در دایره خمس و زمات و تصدق صورت می‌پذیرد.

🔅🌼 قرآن شعر نیست اما آراسته‌ترین کلام است🌼🔅

🌹باطن قرآن از ظاهرش زیباتر است، اما شعر کلامی است که چه بسا ظاهرش از باطنش بهتر و یا  باطنش از ظاهرش بدتر است.

🌷🔆 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي دَارِ هُدْنَةٍ  وَ أَنْتُمْ عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَ السَّيْرُ بِكُمْ سَرِيعٌ وَ قَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَ يَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ فَأَعِدُّوا الْجَهَازَ  لِبُعْدِ الْمَجَازِ قَالَ فَقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دَارُ الْهُدْنَةِ قَالَ دَارُ بَلَاغٍ وَ انْقِطَاعٍ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ‏  وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَ هُوَ الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَ هُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَ بَيَانٌ وَ تَحْصِيلٌ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ‏ أَنِيقٌ‏ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَهُ نُجُومٌ وَ عَلَى نُجُومِهِ نُجُومٌ‏  لَا تُحْصَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَ مَنَارُ الْحِكْمَةِ وَ دَلِيلٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ  فَلْيَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ لْيُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ يَنْجُ مِنْ عَطَبٍ‏  وَ يَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ‏  فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يَمْشِي الْمُسْتَنِيرُ فِي الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَ قِلَّةِ التَّرَبُّصِ‏ .[21]

🌷🔆 امام على عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در خطبه‌اى فرمود : در زيستن خيرى نيست، مگر براى شنونده فهميده يا داناى گويا. اى مردم! شما در زمان آرامش و صلح هستيد و شما را به شتاب مى برند. شاهديد كه شب و روز، هر جديدى را كهنه مى كنند و هر دورى را نزديك مى گردانند و هر و‌عده‌اى را به سر مى‌آورند. پس، براى ميدان مسابقه دور و درازى كه در پيش داريد، آماده كوشش گرديد.

مقداد عرض كرد: اى پيامبر خدا! آرامش و صلح يعنى چه؟ فرمود: [دنيا، سراى ]آزمايش و سپرى شدن است. پس، هرگاه كارها همچون پاره هاى شب تار بر شما مشتبه و مبهم گشت، به قرآن روى آوريد. كه آن شفيعى است كه شفاعتش پذيرفته است و شاكى و خصمى است كه شكايتش قبول مى شود. هر كه آن را فراپيش خود قرار دهد، او را به سوى بهشت كشاند و هركه پشت سرش اندازد، او را به دوزخ كشاند. قرآن راهنماى به سوى بهترين راه است. جدا كننده [ميان حق و باطل] است و شوخى نيست. ظاهرى دارد و باطنى. ظاهرش حكم و دستور است و باطنش دانشى ژرف. شگفتيهاى دريايش بى شمار است و دانايانش از آن سير نمى‌شوند. قرآن ريسمان محكم خداست، قرآن راه راست است··· در قرآن است چراغهاى هدايت و پرتوگاههاى حكمت و قرآن راهنماى به حجّت و برهان است.

🔅🌼 قرآن کلام احسن و بی‌مانند🌼🔅

🌹 احمق‌ترین احمق کسی است که سحنش را از کلام الهی برتر بداند.

🌹 هر کلامی که در برابر قران و عترت قرار گیرد، سحر در برابر اعجاز است. کسی که در برابر سخن و بیان مقابل قرآن و عترت فریفته شود مسحور است.

🌷🔆 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: وَفَدَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ أُحْسِنُ إِلَيْهِمْ فَيُسِيئُونَ وَ أَصِلُهُمْ فَيَقْطَعُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ‏ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ إِنِّي قَدْ قُلْتُ شِعْراً هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا قُلْتَ فَأَنْشَدَهُ-

وَ حَيِّ ذَوِي الْأَضْغَانِ تَسْبِ قُلُوبَهُمْ‏تَحِيَّتُكَ الْعُظْمَى فَقَدْ يُرْفَعُ النَّغَلُ [قرفع النقل‏]
فَإِنْ أَظْهَرُوا خَيْراً فَجَازِ بِمِثْلِهِ‏وَ إِنْ خَنَسُوا عَنْكَ الْحَدِيثَ فَلَا تَسَلْ‏
فَإِنَّ الَّذِي يُؤْذِيكَ مِنْهُ سَمَاعُهُ‏وَ إِنَّ الَّذِي قَالُوا وَرَاءَكَ لَمْ يَقُلْ‏

فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُكْماً وَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ‏ لَسِحْراً وَ إِنَّ شِعْرَكَ لَحَسَنٌ وَ إِنَّ كِتَابَ‏ اللَّهِ أَحْسَنُ.[22]

🌷🔆 علاء بن حضرمى بر پيغمبر وارد شد و عرضكرد يا رسول اللَّه من خاندانى دارم كه بآنها احسان ميكنم و در عوض بمن بد ميكنند با آنها صله ميكنم و از من مي‌برند، رسول خدا (ص) فرمود بوجه احسن دفاع كن تا آنكه دشمن تو است دوست تو گردد باين برنخورند جز كسانى كه صبر كنند و برنخورند بدان جز صاحبان بهره بزرگ، علاء بن حضرمى گفت من شعرى به از اين بهتر گفتم، فرمود چه گفتى؟ اين قطعه را سرود.

         ز تيره كينه‏ور دلى بياور بدست             بده سلامى بلند كه پينه بايد شكست‏

             اگر كه خوش آمدند بكن خوشى با همه             و گر ز تو سرزدند مپرس چى گفته است‏

             كه بشنوى آنچه را فزايد آزار تو             آنچه نهان گفته‏اند ميار ديگر بدست‏

 پيغمبر (ص) فرمود بسا شعرى كه در آن حكمت است و بيانى كه سحر آميز است، شعرت‏ خوبست و كتاب خدا از آن بهتر است.[23]

🌼علی ساعی(عبدالله مشکات) 110.141(903)🌼


[1] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص268  كلينى، دار الكتب الإسلامية – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[2] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص208  ابن بابويه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم – قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

[3] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص18 كلينى، دار الكتب الإسلامية – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[4] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص387  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[5] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص387  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[6] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص387  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[7] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[8] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[9] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[10] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[11] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[12] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[13] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[14] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص388  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[15] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص389  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[16] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص389  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[17] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص389  تميمى آمدى، دفتر تبليغات – ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.

[18] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص379  ابن بابويه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم – قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

[19] بحار الأنوار (ط – بيروت) ؛ ج‏1 ؛ ص218  مجلسى، دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[20] نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله) ؛ ؛ ص339  پاينده، دنياى دانش – تهران، چاپ: چهارم، 1382ش.

[21] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص598  كلينى، دار الكتب الإسلامية – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[22] الأمالي( للصدوق) ؛ النص ؛ ص619  ابن بابويه، كتابچى – تهران، چاپ: ششم، 1376ش.

[23] الأمالي (للصدوق) / ترجمه كمره‏اى، متن، ص: 619

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.