🌼معنای جانم بقربانت🌼

28

🌿🔅 #سوال3312

لطفا به سادگی مفهوم «بنفسی انت و امی و ابی» را بیان نمایید.

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷

🔆☘️علیکم السلام

☘️🔆   #جواب3312

🌷🔅از جمله مفهوم ابتدایی جانم قربان تو جان پدر و مادرم تو این است که بخاطر تو از خود و پدر و مادرم میگذرم، یعنی هر چند ناخوشایند خودم و ناخوشایند پدر و مادرم باشد تو را ترجیح میدهم و فرمان تو را میپذیرم. در مرحله انتهایی جان خود و پدر و مادر به تمام و کمال خرج محبت الهی میگردد، مثل خورشیدی که در عشق الهی میسوزد و تمام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.