🍁 تخْفِیفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَیَّ ظَهْرِی مِنَ الْخَطِیئَاتِ، وَ تَطْهِیراً لِمَا انْغَمَسْتُ فِیهِ مِنَ السَّیئَاتِ، وَ تَنْبِیهاً لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، وَ تَذْكِیراً لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِیمِ النِّعْمَةِ🍁

🌺 (این درد و مرض و گرفتاری) به خاطر سبك شدن از آن خطاهایی بود كه بر پشتم سنگینی میكرد و به خاطر پاك و پاكیزه شدن از آن زشتی هایی که در آن فرو رفته بودم و به خاطر بیدار شدن برای دستیابی به توبه بود، و یاد و تذكری بود برای محو و نابود نمودن گناهانی كه بایستی از آنها دوری میگزیدم، به واسطه ی یادآوری نعمت دیرینه‌ات 🌺

✅ تنها با دل سالم و با ذائقه ی باطنی سالم، شیرینی كلام خدا و كلام حضرات معصومین (ع) درک خواهد شد.
✅ تنها افراد سالم و صالح اند كه طعم حقیقی لذّات معنوی و اعمال صالحه را حس می نمایند.
✅ درک لذّت مناجات و احساس حلاوت و شیرینی آن، تنها مختص انسانهای سلیم القلب است. اگر خدا را به نیکی یاد کنیم، برای او همنشین زیبایی خواهیم شد و تنها دل سالم از لذّت مصاحبت خالق مستفیض خواهد شد.
✅ ذکر واقعی آن استکه فقط خدا را یاد کنیم و در ذکرش دیگری را شریکش نسازیم، وقتی از همه بریدیم، سلامتی را به روح و جانمان هدیه داده‌ایم و در این صورت به بی نیازی رسیده و از هر قیدی رها گشته‌ایم.
✅ بی نیازی، یعنی سلامتی از فقر و این حاصل نخواهد شد، مگر آنکه دست از سر نیازمندان برداریم و روی به بی‌نیاز مطلق آوریم.
✅ سلامتی مطلق، یعنی تنها و تنها با یگانه‌ی تنها بودن.

📚 برگرفته از کتاب #دانشگاه_درد_و_درمان (استاد علی ساعی)
#⃣ #صحیفه_سجادیه