🍁« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنْ كُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الْكَلَامَ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَ‏ السُّكُوتَ‏ مِنْ‏ ذَهَبٍ »‏ 🍁
🍁اگر گمان بری که گفتار از نقره است پس یقین کن که سکوت از طلاست 🍁

✅ با سکوت هوای نفس را تبعید نما، «و هو عزل الهوی»، سکوت بهترین راهی است که انسان می‌تواند هوای نفس را از خود دور نماید.
✅ سکوت ریاضت آسان و نشانه‌ی ادب نفس است، چرا که اگر خوراک نفس با سکوت قطع شود با ادب شود.
✅ سکوت رژیم غذایی دل ‌وجان آدمی است که باعث قطع امراض آن‌هاست.
✅ کسی که زبان خود ساکت کند، دل را از شرّ خواهش‌های نفسانی آباد کند.
✅ اگر مشی به‌سوی بیت‌الله را در نظر بگیریم و با عینک فراست به آن بنگریم، متوجه می‌شویم که در بطن آن نیز سکوت خوابیده است. زیرا وقتی خانه او را قصد می‌کنیم، از خانه‌های اغیار دور می‌شویم و قصدمان وقت فقط اوست.

📚 برگرفته از کتاب #تفسیر_باطنی_وضو_جلد1 (استاد علی ساعی)
#⃣ #جملات_نغز