تماس
با جام جان

از طریق کانال های ارتباطی مشخص شده در این صفحه می توانید با ما در ارتباط باشید

  محل جلسات هفتگی

  ساعات برگزاری جلسات

  برای اطلاع دقیق از زمان برگزاری جلسات به کانال تلگرامی جام جان مراجعه کنید . ساعت شروع جلسات در نیم سال اول از ساعت 22:30 تا 24 می باشد

  آدرس:

  تبریز ، چهارراه باغشمال، کوچه حاج رضا، مسجد حاج رضا

  © 2022 All Rights Reserved.