آيا برداشت بنده درست ميباشد؟افرادي كه دانسته و به قصد مخالفت و عناد با خدا و رسول و ائمه عليهم السلام هر قانون الهي از جمله حجاب عدول كنند ،مشمول لعنت ميگردند.

36

سوال1307 :
آيا برداشت بنده درست ميباشد؟افرادي كه دانسته و به قصد مخالفت و عناد با خدا و رسول و ائمه عليهم السلام هر قانون الهي از جمله حجاب عدول كنند ،مشمول لعنت ميگردند.
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1307
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱البته البته؛ علیهم اللعنه و العذاب الالیم🌱🍀🌻

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.