آیا ارزش اسمهای خداوند با صفات خداوند یکی است؟ میتوانیم بگوییم لا اله الا الکریم؟ یا لا کریم الا الله؟

28

سوال۳۰۹۴:
آیا ارزش اسمهای خداوند با صفات خداوند یکیست؟
مثلا همان طور ک می توانیم بگوییم
لا اله الا الله
میتوانیم بگوییم لا اله الا الکریم؟ یا لا کریم الا الله؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3094
🌹علیکم السلام
🌼🌿بعضی از اسماء الهی برای بعضی دیگر صفت محسوب میشوند! با عنایت به حدیث آفرینش اسماء حسنی، اسماء مبارک «الله، تبارک، تعالی» در راس قرار داشته و بقیه اسماء از انشقاقات آنها و به نوعی اوصاف همان اسماء میباشند، پس میتوان گفت که «الله الکریم» اما نمیتوان گفت «الکریم الله» یعنی الله با کرم ستوده میشود، اما کریمیت پروردگار با الهیت او وصف نمیشود.
🌸نکته: سوای خصوصیات هر یک از اطلاقات خاص که برای آن صفت و یا عنوان دیگری درنظر گرفته میشود با توجه به جایگاه اسماء و صفات و امثال و کلمات خدا و … هر کدام مقام و جایگاه خاص خود را دارا بوده که قابل جمع با دیگری نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.