آیا افروزش روغن بدون رسیدن آتش به آن (که خلاف امور طبیعی است چرا که هر چیز بخواهد بسوزد به حرارت یا آتش اولیه نیازمند است ) نشان از خلوص تام روغن است یا دلیل دیگر …؟

36

سوال2907 :
تکمله سوال2903
با تشکر از پاسخ زیبای جنابعالی؛
آیا افروزش روغن بدون رسیدن آتش به آن (که خلاف امور طبیعی است چرا که هر چیز بخواهد بسوزد به حرارت یا آتش اولیه نیازمند است ) نشان از خلوص تام روغن است یا دلیل دیگر …؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2907
🌹علیکم السلام
🌼🌿وقتی نور و آب و حرارت یکجا جمع شود هر قانونی را چه طبیعی و چه فراتر از آن را تحت الشعاع خویش قرار میدهد و تبدیل به قانون هر پدیده ای میگردد.
🌸🌿 الْإِمَامُ … النُّورُ السَّاطِعُ وَ … الْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَإِ وَ … الْإِمَامُ النَّارُ عَلَى الْيَفَاعِ الْحَارُّ لِمَنِ اصْطَلَى بِهِ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.