آیا امام علی(ع) فرمودن بردگان فراری را بکشید؟استاد شخصی تاکید میکنن مولا علی(ع) دستور کشتار بردگان بی گناه را دادن.در منابع تاریخی و حدیثی چنین روایتی هست؟

33

سوال2626 :
آیا امام علی(ع) فرمودن بردگان فراری را بکشید؟استاد شخصی تاکید میکنن مولا علی(ع) دستور کشتار بردگان بی گناه را دادن.در منابع تاریخی و حدیثی چنین روایتی هست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2626
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱چنین موضوعی صحت ندارد، اسلام نظام برداری را نابود کردند و بردگان از اسارت و بردگی به آزادی رسیدند، نه اینکه قوانینی بر علیه آنها وضع نمایند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.