آیا انتخاب پدر و مادرمان جبری بوده است یا با انتخاب خودمان؟ البته بدون استناد به عالم ذر

29

سوال1389 :
(آیا) انتخاب پدر و مادرمان جبری بوده است یا با انتخاب خودمان؟ البته بدون استناد به عالم ذر. سپاس
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1389
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱نسبت فرزند به والدین مثل نسبت نسبت دو قطب آهنربا با خطوط مغناطیسی آن است و هر آهنربا قوه ی مغناطیسی خاص خود را دارد🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هر دانه ای در هر زمینی رشد نمیکند، آب و دانه و خاک بایستی تناسب خاص خود را داشته باشند و گرنه نرم افزار دانه گشوده نخواهد شد، توجه نماییم که روح هر فرد در جان نطفه دمیده میشود، روح همچون برنامه و نرم افزار روحانی خاصی است که با رایانه ی خاص خود( سخت افزار ) متناسب با خود گشوده خواهد شد، و گرنه هر برنامه ای با هر سامانه ای باز نمیگردد!
🔆🔅🌱همانطوریکه از درون تخم هر پرنده نژاد خاص خودش بیرون می آید، از درون نطفه ی آدمی موجودی سر برخواهد آورد که با سلولهای پدر و مادرش ارتباط خاص و بنیادین داشته باشد، فرزند آدمی عین میوه ای است که با سامانه ی درخت رشد میکند، عصاره جان درخت در نهاد میوه موجود است، علاوه بر این جوهر، خاک و آب و نور تاثیر خاص خود را دارند!
🔆🔅🌱در زایش فرزند از پدر و مادر هیچ جبری وجود ندارد، در واقع باطن ما و روح آماده برای حلول در نطفه، انتخابی است با جوهر باورها و اعتقادها و …
🔆🔅🌱 روحی که به مرحله ای از سیر و رشد خود رسیده که آماده حلول در نطفه و حضور در عالم دنیا را پیدا میکند، بستر و سرزمین و فرودگاهش تنها همان نطفه ای است که در آن دمیده میشود، اگر چنین نبود هیچ باندی برای فرود آن روح پیدا نمیشد!
🔆🔅🌱هر روحی لباس خیاطی شده ی خود را به تن میکند و گرنه عریان باقی می ماند و بدنی برای حضور در عالم دنیا نمی یابد!
🔆🔅🌱خدای متعال آدم و حوا علیهما السلام را بدون اینکه پدری داشته باشند آفرید و عیسی علیه السلام را تنها از طریق مادرش و هر انسان را با تنها در قالب خاص خود و در نهایت حکمت ایجاد میفرماید، فرزند صفحه ای است است که با صفحات پدر و مادرش کتاب آفرینش خود را تکمیل میکند(فرزند و والدینش پازل صحیفه ی هر آدمی را تکمیل میکند و تکه های این پازل با هیچ صحیفه ای تناسبی نخواهد داشت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.