آیا انسان نسبت به کلّ عالم هستی؛ جزئی از کلّ است ؟ یا به عبارتی جایگاه گستره وجودی انسان در کائنات ( عالم هستی ) کجاست ؟

51

سوال1242 :
آیا انسان نسبت به کلّ عالم هستی؛ جزئی از کلّ است ؟ یا به عبارتی جایگاه گستره وجودی انسان در کائنات ( عالم هستی ) کجاست ؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1242
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱«کل» نمایش و تفسیری از «جزء» و «جزء» عصاره ی است از «کل» 🌱🍀🌻
🔆🔅🌱 تعریف جزء و کل به سادگی ظاهر آنها نیست، چرا که خالق جزء و کل خداست، مالک جزء همان مالک کل است، احاطت حضرت محیط بر جزء برابر با کل است! ظهور اسماء حسنا از دل جزء با ظهورش از پهنای کل یکسان خواهد بود، همه ی اینها به تکوین تحقق دارد، رمز هستی در این است که به تشریع هم تفسیر و تشریع گردد، حال جایگاه انسان را در مقام جزء و کل میتوان حدس زد، اگر انسان بتواند آنچه را که در نهاد و حقیقتش نهفته است به نمایش بگذارد، در این هنگام میشود بنده ی به معنای بنده، در واقع بیانی میشود از هدف خلقت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.