آیا اینکه دکتر عباسی میگن خلق و خوی نوزاد شبیه کسی میشه که در مخیله زن یا مرد بوده ، این درست است؟

20

سوال۳۳۳۸ :
سلام علیکم استاد
قبلا در مورد امکان مشارکت شیطان در بسته شدن نطفه نوزاد صحبت فرمودید
(به خصوص در کتاب دانشگاه ازدواج )
آیا اینکه دکتر عباسی میگن خلق و خوی نوزاد شبیه کسی میشه که در مخیله زن یا مرد بوده ، این درست است؟
اگر در مخیله طرفین فرد مقدسی باشه چه اتفاقی میفته؟
لطفا توضیح بفرمایید .💐🌺
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3338
🌷🔆
☘️🔆شیطان شریک هر گونه معاشرت ذهنی و عینی با نامحرم است! انتقال ژن جسمانی با معاشرت جسمانی و انتقال ژن روحانی با معاشرت ذهنی صورت میپذیرد!
🔆☘️قوای فرامادی خیلی پیچیده تر از قوای مادی است، معاشرت های مادی ثمرات و پدیده های مادی به دنبال خود دارند! به عبارتی هر گونه رفاقت در این جهان با هر پدیده ای ولادت و ولادتهایی به دنبال خود دارد، هر گونه حب و بغض با جهان و جهانیان به تناسب آثاری از خود به جای میگذارد، تداخل میان دو پدیده با پدیده سومی همراه است!
☘️🔆ارتباطات جنسیتی موالید جنسی داشته و ارتباطات فرا جنسی موالید فراجنسی خواهند داشت! ارتباط در هر بعدی که انجام پذیرد فرزند و موالید همان بعد را خواهد داشت!
🔆☘️جسم با جسم و روح با روح میتواند در ارتباط باشد، ذهن و فکر به هر شخصی که متوجه شود با همان روح ارتباط میگیرد، تنها در صورتی که «روح در مسیر ارتباط» از صلابت و قدرت و ایمان لازم برخوردار باشد میتواند مانع ارتباط های غیر صحیح گردد!
☘️🔆در معاشرت های نامشروع ذهنی نتیجه معاشرت، تولد موالید نامشروع بصورت خصائص و صفات و پدیده های خاص حتی بصورت پیکر باطنی بعضی از میکربها و ویروسهای نوظهور و یا با آلودگی های فضای باطنی در اشخاص و جامعه و جهان خودنمایی کند!
☘️🔆هر گونه ارتباط چه جسمی و چه ذهنی و چه قلبی و چه روحی و … آثار خاص خود را دارد! هر شخص در این جهان هستی بصورت غیر قابل شمارش دارای فرزندان جنسی و حسبی و نسبی و عاطفی و ذهنی و روحی و شیطانی و ملکوتی و … میباشد؛ به تناسب شرایط باطنی خود.
🌸🔅الله یعلم
علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.