آیا این جمله صحیح است؟” خداوند همه چیز را خلق کرده و تمام شده است . آنچه که ما می بینیم و برای ما حقیقت و عینیت می یابد در واقع ظهور همان هایی است که خداوند خلق کرده است “.

36

سوال2934 :
آیا جمله زیر صحیح است؟
(سوال جلسه توحید صدوق)
” خداوند همه چیز را خلق کرده و تمام شده است . آنچه که ما می بینیم و برای ما حقیقت و عینیت می یابد در واقع ظهور همان هایی است که خداوند خلق کرده است “.

با سپاس فراوان
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2934
🌹علیکم السلام
🌼🌿هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد…!!!!
🌼🌿تنها میتوان گفت که خالق هستی به آنچه خلق فرموده و یا خلق خواهد نمود داناست!!! دانایی او کل هستی و آفریده هایش را در برگرفته، چه آنها که هستند و یا خواهند بود!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.