آیا بانوان هنگام سلام دادن به ائمه اطهار علیهم السلام میبایست حجاب داشته باشند!؟

34

سوال۳۲۲۵:
سلام علیکم
آیا بانوان هنگام سلام دادن به ائمه اطهار علیهم السلام میبایست حجاب داشته باشند!؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3225
🌹سلام علیکم
🔆🌷صرف عرضه سلام نیازی به رعایت حجاب نخواهد بود، لذا بانوان در هر حال و احوال میتوانند به محضر حضرات عرض سلام نمایند.
🌷🔆اما به گاه حضور روحانی در محضر حضرات رعایت حجاب ضروری خواهد بود. وقتی انسان با صفا و روشنی دل، روحشان در محضر حضرات حضور مییابد، حجاب زینت زیارت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.