آیا بدون استناد به قرآن می توان حقانیت اسلام را اثبات کرد؟ آیا راه دیگری برای اثبات الهی بودن اسلام غیر از قرآن وجود دارد؟

42

سوال۲۷۱۴:
اگر قرآن را کنار بگذاریم
آیا دلیلی دیگر بر حقانیت دین اسلام وجود دارد؟

شاید کسی نتوانداعجاز قران را درک کند
ایا راهی غیر از قران وجود دارد تا ب الهی بودن اسلام ایمان بیاورد؟ ( با این پیش فرض، برای کسی ک قرآن رو قبول نداره سخته اهل بیت ع رو هم بپذیره)

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸🌷
#پاسخ2714
🌹علیکم السلام
🌼🌿ایمان هیچ کس در این عالم به ابتدا با قرآن و روایات نمیبایست بلکه به قرآن و عترت است، یعنی اول باید به قرآن و سنت ایمان بیاوریم و با آنها به تقویت و ترجیح ایمان خود بپردازیم؛ پس ایمان ابتدایی تنها با تصدیق دل رخ خواهد داد و این امر از هیچ کس مستثنی نشده است.
🌼🌿ایمان اولیه باید با دل و سامانه فطرت انجام پذیرد و با آن قفل حقایق گشوده گردد.
اهل ایمان بطور خودکار این مراحل را طی نموده به مرحله تصدیق و تایید اسلام میرسند!
❗️🌼اما پیشنهاد:
🌼🌿کسانی که به اسلام و ارکان و ابزار و کتاب و سنت آن ایمان و باور ندارند، میتوانند فهرستی از باورهای دل خود را که در سلامتی فکری و جسمی آنها را تصدیق مینمایند به دقت و ظرافت تهیه نمایند، در واقع بدیهیاتی که درستی آنها بر همگان آشکار است تهیه نمایند. به عبارتی فطریاتی که از عمق دل آدمی برمیخیزد و جزء لاینفک باور هر انسانی است، آنگاه انطباق آن با دستورات اسلام – چه قرآن و چه سنت- و با تطبیق شان به راحتی میتوانند با صداقت دلشان درستی دین مبین اسلام را امضا نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.