آیا برای احراز وثاقت حدیث متواتر نقل طبقات مخالف لازم و ضروری است؟

26

سوال2545:

سلام علیکم
آیا برای احراز وثاقت حدیث متواتر نقل طبقات مخالف لازم و ضروری است؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2545
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱حدیث متواتر در حوزه هر گروه صرف طبقات همان حوزه میتواند برای آنها قطعیت آور باشد، در امور اختلافی میان گروه ها با تواتر حدیث میان طبقات گروه منکر، بهانه انکار برداشته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.