آیا تعابیری چون “اناالحق” در معنای مجازی اخذ شود و ادعای الوهیت در آن مطرح نباشد، باز اشکال دارد؟ در صورتی که اشکالی نداشته باشد آیا این گونه تعابیر را می توان تعمیم داد مثال برای کلمه الله؟

24

سوال2749:
اگر تعابیری چون “انالحق” در معنای مجازی اخذشود و ب معنای آیینه ی الهی شدن و باچشم خدا دیدن و …..واینا باشه،ایراد داره؟ (ادعای الوهیت مطرح نباشه)
اگر ایرادی نداره آیا میتونیم این گونه تعابیر را ب اسم خاص خدا مثل الله تعمیم بدیم؟یا کفرگویی و غلو میشود حتی اگر در معنای مجازی در نظر گرفته بشه.

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸🌷
#پاسخ2749
🌹علیکم السلام
🌼🌿گوینده عبارت «انا الحق» مرادش از حق، ذات حق را اراده نموده در واقع مسمی را قصد و کاری به اسم ندارد، در حالیکه حتی حق انتساب اسم را هم به خویشتن نداشت.
🌼🌿به عبارت روشن تر «الحق» جزء اسماء حسنای الهی است و مختص پروردگار متعال است!
پس بحث خود را روی انتساب اسم پی میگیریم و گر نه ذات پنداری مطلق است.
🌼🌿هیچ کس (جز همان اسماء حسنا در اسم بودن) حق نامیدن خود به آن اسماء حسنا را ندارد.
🌻🌿الأعراف : 180 وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذينَ يُلْحِدُونَ في‏ أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
🌸🌿نام های نیک مخصوص خداست پس او را با آن بخوانید. و كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مى‏كنند رها سازيد! آنها بزودى جزاى اعمالى را كه انجام مى‏دادند، مى‏بينند!
اسماء اختصاصی خدا را کسی نمیتواند به خود اختصاص دهد! در صورت تخصیص، ملحد خواهد بود چرا که با اسماء الهی به الحاد برخاسته!
🌼🌿میدان عظیم اسماء الهی کوی و کوچه بازی مجاز جویان نیست، مجاز گویی هم میدان خاص خود را دارد و هر کس بایستی با هم قد خود به بازی برخیزد.
🌼🌿زیباترین رابطه مخلوق با خالق، آیت بودن مخلوق است، اطلاق آئینه برای مخلوق دارای اشکالات اساسی است، چرا که ذات حق منزه از اجزا بوده و خاصیت آینه اخذ اجزاء و انعکاس آن است و استقلال آتینه از مرئی مشخص و جدایی آن احاطت مرئی را زیر سوال میبرد! اما میتوان با ملاحظاتی مخلوقات الهی را آئینه ی اسماء حسنای الهی تلقی کنیم .ولی به هر حال هیچ مخلوقی حتی اسماء حسنای الهی نمیتواند آئینه ی ذات الهی باشد!
🌼🌿کسی که چنین ادعایی (انا ال…) کند خود را معبود دیگر مخلوقات قرار داده است، کمال و اوج مخلوق، تواضع و فروتنی اوست، هر که ذلیل درگاه خدا شد عزیز درگاه خدا گشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.