آیا تکامل وجودی من از هر لحاظ، زمانی کامل میشود که معرفت 14معصوم را اخذ کنم . و اینکه آیا میتوان تنها با شناخت کامل حضرت مهدی عج نیز به تکامل وجودی رسید؟

22

سوال2657 :
آیا تکامل وجودی من از هر لحاظ، زمانی کامل میشود که معرفت 14معصوم را اخذ کنم . و اینکه آیا میتوان تنها با شناخت کامل حضرت مهدی عج نیز به تکامل وجودی رسید🌸
🌹🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌹
#پاسخ2657
🌷🔅علیکم السلام🔅🌷
🌹🔅حضرات معصومین علیهم السلام در حکم تالیفات خاص حضرت کردگار برای تعلیم خلایق و کسب سواد عالی بندگی خداست؛ با معرفت حضرات به تحصیلات عالی بندگی الهی دست مییابیم و عالم به آیات عظیم الهی میگردیم که از آن از روی اکرام و احترام به معرفت الله یاد میشود!
🌹🔅امام زمان علیه السلام بابی است از ابواب مدینة العلم النبی ص به عبارتی، دروازه ای از دروازه های عظیم تکامل است، تا زمانیکه از تمام دروازه ها عبور نکنیم و از تمام کوی و کوچه های شهر علم و سرزمین آیات عظیم الهی گذر نکنیم و آسمانهای تکامل را طی نکنیم سیر و سلوک بندگی مان کامل نخواهد شد.
امام زمان علیه السلام برجی است از ابراج آسمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که باید تمام ابراج آسمان کشف شود تا فاتح و کاشف آسمان شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.