آیا جنود جهلی که در اختیار جهل قرار داده شده ابتدائا ممدوح هستند یا مضموم؟

21

سوال2171:
از سلسله مباحث جنود عقل و جهل؛
سلام علیکم
مقدمه:
باتوجه به احادیث
خداوند متعال عقل و جهل را خلق نمود و عقل نیز فرمان اولیه خداوند را با اختیار اطاعت نمود و خداوند ان را مجهز به لشکریانی 75گانه نمود.
ولی جهل فرمان اولیه خداوند را با اختیار اطاعت نکرد و عصیان نمود.
جهل هم لشکری برای خود از خداوند درخواست کرد و خداوند هم پذیرفت
ولی خداوند تهدید نمود که اگر دوباره عصیان کنی از رحمت خویش بدورت میکنم.
سوال اول:
آیا جنود جهلی که در اختیار جهل قرار داده شده ابتدائا ممدوح هستند یا مضموم؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2171
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱به استناد آیه شریفه:
🌻🔅🌱السجدة : 7 الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ
🌸او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد؛
🌷🔅🌱میتوان چنین استنباط نمود که خالق به ابتدا هر چیزی را زیبا و نیکو آفرید، آنگاه همان مخلوقات با حسن و سوء انتخاباتشان خوب و زشت گشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.