آیا حدیث معروف کساء،از لحاظ حدیث شناسی قابل تایید است؟

32

:‌سوال2779
آیا حدیث معروف کساء،از لحاظ حدیث شناسی قابل تایید است؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2779
🌹علیکم السلام
🌼🌿از حیث سند در محل گفتگوست، از حیث متن، مضامین خاص آن منطبق با روایات صحیح و قطعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.