آیا حضرت نوح در تربیت فرزندش کوتاهی داشته است؟

37

سوال۳۲۶۱ :
جناب استاد این متن سخنرانی استاد نقویان هست سخنانشان بحق و دلنشین است ولی آیا کسی به هر دلیلی دنبال گناه رفته مقصر والدین و اولیاء و مربیان آن جامعه هستند خود شخص هیچ نقشی در انتخاب این راه اشتباه نداشته؟ و اگر اولیا و مربیان مقصر باشند آیا عذر شخص در محضر خداوند موجه خواهد بود ؟؟ اگر این گونه باشد عقل خود انسان پس چه نقشی دارد؟و طرف دنباله رو شیطان و نفسانیات خود شده و شیطان را الگوی خود قرار داده باز مقصر مربیان هستند ؟البته منکر تربیت و نقش جامعه نیستیم ولی به تمام نمی شود اینها را مقصر دانست و در این مورد
می توان به پسر حضرت نوح علیهم السلام اشاره کرد .که مسلما ایشان پیامبر بودند و عالم به همه مسائل تربیتی پس چرا فرزندشان راه را به اشتباه رفت آیا مقصر پدر ایشان که هم پدر و هم رهبر جامعه بودن هستند ؟
آیا در تربیت فرزند کوتاهی داشتند؟
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3261
🌹سلام علیکم
🌷🔆ایشان با نظر به مسئولان بی مسئولیت مثال خودشان را زدند. با نگاه جامع میتوان صورت مسئله را به سه شکل عنوان نمود.
یک: مسئولانی و رؤسایی که به وظیفه خود بطور کامل عمل نموده و همچنین مرئوسان و زیر دستان هم به تکالیف خود عمل مینمایند.
دو: نه مسئولان و رؤسا و نه مرئوسان و زیر دستان هیچ کدام به وظایف خود عمل نمیکنند.
سه: مسئولانی و رؤسایی که به وظیفه خود بطور کامل عمل نمی نمایند و در این میان مرئوسان و زیر دستان مظلوم واقع میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.