آیا خداوند به تک تک مخلوقات خویش احاطه علمی دارد ؟ چگونه؟ با همان علم مخلوق یا خیر؟

27

سوال2932 :
(سوال جلسه توحید صدوق)
آیا خداوند به تک تک مخلوقات خویش احاطه علمی دارد ؟ چگونه؟ با همان علم مخلوق یا خیر؟

حدیث مرتبط با سوال:
حدیث 9 از باب العلم توحید صدوق:
سالت ابا عبدالله عن الله تبارک و تعالی اکان یعلم المکان قبل ان یخلق المکان . ام علمه عند ما خلقه و بعد ما خلقه ؟ فقال : تعالی الله بل لم یزل عالما بالمکان قبل تکوینه کعلمه به بعد ما کونه و کذلک علمه بجمیع الاشیاء کعلمه بالمکان
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2932
🌹علیکم السلام
🌼🌿به یقین علم الهی خلایق را در برگرفته اما چگونگی این احاطت از قدرت درک فهم ما خارج است.
🌼🌿اطلاق خلق برای علم خطاست چرا که میتوان خلقت را از تجلیات علم خواند.
🌼🌿دانایی الهی به قبل و بعد به عظمت ذات لایوصف پروردگار برمیگردد، چنین نیست که خالق با علم بر خلایق احاطه علمی داشته باشد بلکه علم الهی این احاطت را به نمایش میگذارد ، قدرت احاطت او بر خلایق و گذشته و آینده غیر قابل وصف و فهم میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.