آیا در اصول عقاید میتوان تقلید نمود در مسائل توحیدی رجوع به احادیث و نحوه پذیرش آنها را بیان بفرمائید

23

سوال2944 :
آیا در اصول عقاید میتوان تقلید نمود در مسائل توحیدی رجوع به احادیث و نحوه پذیرش آنها را بیان بفرمائید
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2944
🌹علیکم السلام
🌼🌿عقاید ریشه در باطن هر آدمی دارد و نظام فطرت هر کسی را تشکیل میدهد، اکتسابی نیست بلکه روی آوری به فطرت است. اگر قلوب آدمی در بیداری و صحت و سلامت کامل باشد اصول عقایدش در کمال درخشندگی خود خواهد بود. زمانیکه انسان به خاطر آسیب های قلبی از فطرت خود فاصله میگیرد نیاز به استدلال برای رهیابی و وصول مجدد عقاید پیدا میکند!
🌼🌿آیات و احادیث توحیدی خط کش و میزان و نور و آب فطرت آدمی بوده که میتواند توسط آنها فطرتش را بیدار و منور سازد و عمارت عقاید خود را برافراشته سازد.
🌼🌿برای بهره مندی از احادیث توحیدی قدم مهم و اساسی در ابتدا احراز وثاقت صدور حدبث از ناحیه معصوم علیهم السلام میاشد آنگاه بعد از اطمینان از وثاقت حدیث باید قدم مهم و اساسی در فهم و فقه حدیث را برداشته تا مراد معصوم علیهم السلام را از بیان مباکشان دریابد.
🌼🌿بایستی در تصدیق حدیث به ضابط بودن راوی و نقل به عین روایت بدون هیچ کسر و اضافه و تحریف و تصحیف آن اطمینان بیابیم و …
🌼🌿مسلماً قبول روایت بدون تصدیق قلبی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار اعتقادی است، تقلید از معصوم علیهم السلام در اصول عقاید معنا ندارد زمانیکه قلب آدمی به صدق تایید نماید دارای ارزش و اعتبار مییابد. ایمان تنها با تصدیق قلبی معنا دارد وقتی این ایمان تثبیت شود به یقین و باور تبدیل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.