آیا در زمان پیامبر(ص) مانند پیامبران قبل، عذاب های ناگهانی و نابود کننده( همانند آنچه برای قوم نوح و عاد و ثمود و…اتفاق افتاد) برای مخالفان و منافقان آن حضرت اتفاق افتاده یا خیر؟

30

سوال2118:
آیا در زمان پیامبر(ص) مانند پیامبران قبل، عذاب های ناگهانی و نابود کننده( همانند آنچه برای قوم نوح و عاد و ثمود و…اتفاق افتاد) برای مخالفان و منافقان آن حضرت اتفاق افتاده یا خیر؟
1. طبق آیه 41 و 42 زخرف که بعضی از این فرجام های بد بعد از فوت پیامبر مقرر خواهد شد.. نمونه اش چیست؟
2. یا اینکه این نوع عذابها در جنگهای پیامبر محقق میشد..مثلا در آیه 12 سوره حشر و بیرون راندن اهل کتاب…
3. و یا اینکه طبق همان حدیث مطرح شده در سوالات قبلی، آن شیوه عذاب از امت پیامبر برداشته شد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2118
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱مراد انتقام از کفار است به هر طریق و نوعی که اراده فرماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.