آیا در عالم مجردات میتونیم بگیم:”غیر کل شی لا بالمباینه” و میتوان گفت “مع کل شی لا بالممازجه”؟

34

سوال2788:

آیا در عالم مجردات میتونیم بگیم:

“غیر کل شی لا بالمباینه” و میتوان گفت “مع کل شی لا بالممازجه”؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2788
🌹علیکم السلام
🌼🌿نسبت به خالق یکتا عالم محردات با دیگر عالم فرقی ندارد، عالمی که از آن به مجردات یاد میشود به واقع تجرید آن را از مقتضیات عالم دنیا اثبات میکند نه اینکه ماهیت و ذات خلقتی آن متفاوت باشد.
🌼🌿ذهن ما از جدایی به انقطاع از اراده الهی و ذهن از مصاحبت حق با مخلوق به در هم آمیختگی معنا میکند که هر دو خطاست. ارتباط خالق و مخلوق فراتر از آن است که با محاسبات و شعور مخلوقات قابل درک باشد. سخن امام به واقع تطهیر ذهن از نواقصات درک و ادراک است.
🌼🌿سخن امام الموحدان که میفرماید:
«مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُزَايَلَة» مولا امیرالمومنان علیه السلام میخواهند مخاطب خود را به این فهم برسانند که خالق عالم هستی ارتباطش با مخلوقات به هیچ وجه قطع نمیگردد و ارتباط خالق با مخلوقات به این معنی نیست که مقارن آنها باشد و خالق هستی غیر از اشیاست و این غیر بودن چنین نیست که ارتباطش با مخلوقات قطع گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.