آیا در مورد عبادت و بندگی حضرات معصومین علیهم السلام توجه و عنایات خاصی برای ایشان وجود داشته که مدارج عالی بندگی را طی کرده اند؟ آیا کمک ویژه ای به آن ها شده که برای انسان های معمولی این کمک ها وجود ندارد؟

34

سوال۳۱۰۸:
سلام علیکم
جناب استاد در جمعی در مورد عبادت و بندگی حضرات معصومین
علیهم السلام صحبت می کردیم یکی از اهل علم بیان می کردند
که به حضرات معصومین کمک خاص و ویژه از طرف خداوند
می شد که به ما بندگان معمولی یا نمی شود و یا در آن حد
کمک دریافت نمی کنیم یک همچین چیزی صحت دارد؟اگر
این موضوع درست باشد خوب بندگان معمولی خداوند نیز
دلشان می خواهد که در حد حضرات معصومین علیهم السلام
عبادت و بندگی کنند یکی همین آقا امیر المومنین هر شب هزار رکعت نماز می خواندند که این کار از عهده ما خارج است آیا به صرف کمک خداوند بود که ایشان می توانستند هر شب هزار رکعت نماز بخوانند یا خود حضرت قابلیتشان در همان حد بود ؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3108
🌹سلام علیکم
🌼🌿به یقین در فطر و بدو عالم هستی تک تک موجودات عالم به عدل از فیوضات سبحانی بهره مند بودند و به اقتضای اختیار و انتخاب و اعمالشان سطوح خاص خود را پدید آوردند، به مثابه دانه هایی که بالسویه از آب و نور بهره بردند اما جان هر دانه به حکم اختیارش در جذب میزان و نحوه بهره گیری شان از فیوضات فیاض عالم هستی مختار بودند. پس هر کدام جایگاه خاص خود را یافتند، بیشک و تردید هر چه درخت تنومندتر گردد نیازش به برکات حضرت کریم نیز افزایش خواهد یافت، اما دانه ای که بخاطر کاستی هایش در حد نهال کوچکی باشد اگر آب دریا را هم به جانش جاری کنند هیچ بهره ای جز به وسع خود از آن بهره نخواهد برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.