آیا دلیل ربوی بودن این هست که ابتدا سود را تعیین کرده اند؟ اگر علی الحساب باشد و آخر سر دوباره سود حساب و کتاب شود قضیه به چه شکلی خواهد بود؟

22

سوال2544 :

تکمله 2542
آیا دلیل ربوی بودن این هست که ابتدا سود را تعیین کرده اند؟ اگر علی الحساب باشد و آخر سر دوباره سود حساب و کتاب شود قضیه به چه شکلی خواهد بود؟ ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2544
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱وقتی صرف پول وارد معامله میشود چه در قالب قرض و چه در قالب سندهای صوری و چه اخذ دیرکرد وجوه معوقه و چه به اشکال مختلف خلاف شرع که در دایره معاملات ربوی قرار گیرد.
تعیین سود برای وجوه پرداختی چه به ابتدا و چه به انتها میتواند در حوزه ربا قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.