آیا صرفا و تنها اولین مخلوق در اوج معرفت بود؟ اگر آری ؛ان مخلوق کدامین است؟

20

سوال3360 :
سلام علیکم
آیا صرفا و تنها اولین مخلوق در اوج معرفت بود؟ اگر آری ؛ان مخلوق کدامین است؟
یا اینکه از اول خلقت تا قیام قیامت هر مخلوقی که خلق میشود در ابتدا در اوج معرفت هست وبعد حجاب میفتد؟
مثلا در واقع خود بنده هم در اوج معرفت بودم بعد حجاب افتاد؟
اگر اینطور هست پس چرا از آن معرفت اثری نیست؟
مثلا فرض کنیم بنده در اوج قدرت بینایی هستم بعدا نابینا میشوم ، پس از نابینایی باید تمام چیزهایی که با چشم درک کرده بودم در خاطرم باشد.
پس چرا چیزی از آن اوج معرفت در گاوصندوق وجودم چیزی بجا نمانده.
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3360
🌷🔆☘️🔆در اوج دانایی نه اوج معرفت، همانطوریکه اشاره شد!
معرفت با خلق جهل و یا با حجاب جهل معنی پیدا میکند، که دانایی اولیه قصد میگردد!
اگر علم را با تمثیل نور خلق اول بگیریم دیگر نور نیازی به روشن شدن نخواهد داشت، علم نیازی به دانستن نخواهد داشت.
🌱🔅هر مخلوقی که بتواند هویت اولیه اش را در یابد در هر نشاتی به صرف آگاهی است و اتصال و دیدار و شهود است.
اثر حجاب جهل و ظلمت همین است که دانایی در جوهر آدمی ناپیدا میگردد، در عین موجودیت نامحسوس میگردد.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.