آیا عالم هستی تنها در موجودیت و دوام وابسته به ذات حق است و بقیه مسائل طبق قوانین از پیش تعیین شده پیش می رود؟

29

سوال2685 :
سلام علیکم
آیا عالم هستی تنها در موجودیت و دوام وابسته به ذات حق است و بقیه مسائل طبق قوانین از پیش تعیین شده پیش می رود؟
🌼🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌼
#پاسخ2685
🌸علیکم السلام
🌼🌿موجودیت قوانین حاکم نیز به ذات بی همتای عالم هستی وابسته است. قوانین بایستی به بقاء خود ادامه دهند تا بتوانند جریان داشته باشتند اگر یگانه هستی قوانین اش را به حال خود رها کند آن قوانین دیگر نخواهند بود تا جریان داشته باشند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.