آیا فرقه ی زیدیه ،کیسانیه واسماعیلیه را میتوان از فرق منشعب شیعه دانست و لفظ شیعه رو به اونها نسبت داد؟

24

سوال2189:
آیا فرقه ی زیدیه ،کیسانیه واسماعیلیه را میتوان از فرق منشعب شیعه دانست و لفظ شیعه رو به اونها نسبت داد؟ باتشکر
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2189
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱از فرق شیعه محسوب میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.