آیا ما تمام قوانین برقرار از سوی خداوند را می دانیم و می شناسیم؟ آیا می توان گفت بخشی از قوانین را به صورت تجربی و با مشاهده جهان و موجوداتش آموخته ایم؟ اگر خداوند تغییراتی در قوانینش ایجاد کند، آیا ما خواهیم دانست؟ اصلا لزومی دارد که ما بدانیم؟

28

سوال2689 :

🌿☘️بسیار زیبا بیان فرمودید. سپاسگزارم.
در ادامه این بحث سوالات دیگری دارم.
آیا ما تمام قوانین برقرار از سوی خداوند را می دانیم و می شناسیم؟ البته تنها شریعت مقصودم نیست..که شریعت بخشی از قوانین الهی است.
آیا می توان گفت بخشی از قوانین را به صورت تجربی و با مشاهده جهان و موجوداتش آموخته ایم؟
اگر خداوند تغییراتی در قوانینش ایجاد کند، آیا ما خواهیم دانست؟ اصلا لزومی دارد که ما بدانیم؟
🌼🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌼
#پاسخ2689
🌸علیکم السلام
🌼🌿خالق حکیم، مخلوقاتش را به اقتضای آفرینش هر یک، آنها را به قوانین شان آگاه نموده. هر چند که از میان آنها گروهی قوانین مربوط به خودشان را به فراموشی مسپارند که در این نسیان مقصرند.
🌼🌿مخلوقات به تمام قوانین مایحتاج خود دسترسی دارند و برای عُلُوّ و ارتفاع مقام باید کاشف قوانین حاکم بر هستی از روی کتاب و دفتر عالم هستی باشند که بخشی از آنها از طریق تجربه و مشاهده به دست می آید.
🌼🌿 اگر خالق اراده بر تغییر نظام خود بگیرد به اقتضای حکمت و عدالت در درگاه حق اگر اطلاع بر این تغییر لازمه سیر و سلوک مخلوقاتش باشد، به حتم آنها را بر آن مطلع خواهد نمود هر چند که موجوداتی که به پستی گراییده اند از آن محروم خواهند بود و گروهی که لزومی بر اطلاع آنها نباشد به استعداد ذاتی شان برخوردار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.