آیا مخلوق اول خداوند همان” علم ” ، ازلی است؟ چگونه احادیث ارسال شده مخصوصا حدیث آخر را تفسیر کنیم؟

29

سوال2931 :
(سوال جلسه توحید صدوق)
سلام علیکم.
آیا مخلوق اول خداوند همان” علم ” ، ازلی است؟ چگونه احادیث زیر مخصوصا حدیث آخر را تفسیر کنیم؟

حدیث مرتبط با سوال: حدیث 11باب العلم توحید صدوق؛
ان الله علم لا جهل فیه، حیاه لا موت فیه، نور لا ظلمه فیه

حدیث 14 از باب العلم توحید صدوق: ان لله تعالی علما خاصا، و علما عاما، فاما العلم الخاص فالعلم الذی لم یطلع علیه ملائکته المقربین وانبیاءه المرسلین، و اما علمه العام فانه علمه الذی اطلع علیه ملائکته المقربین و انبیاءه المرسلین، و قد وقع الینا من رسول الله ص.

حدیث 16 از باب العلم توحید صدوق:
علم الله لا یوصف منه باین، و لا یوصف العلم من الله بکیف، و لا بفرد العلم من الله، و لا یبان الله منه، و لیس بین الله و بین علمه حد.
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2931
🌹علیکم السلام
🌼🌿هیچ ارتباطی بین مخلوق اول بودن علم با حدیث سوم دیده نمیشود!
سه حدیث مذکور در صورت ظاهری خود متفاوت و متغایر و متناقص از هم دیده میشوند، و در صورتیکه به نیکی تاویل و تفسیر نشوند ناچار از اسقاط بعضی یا تمام آنها خواهیم بود.
🌼🌿 معرفی ذات حق به علم بدون جهل میتواند به این صورت تاویل شود که در علم ذات حق جهل راه ندارد….(الله یعلم)
🌼🌿در مورد علم خاص و عام الهی نیز با بررسی ماهیت این علم مورد بحث میتواند حدیث اول را – البته بدون تاویل- زیر سوال ببرد چرا که ماهیت علمی که به خاص و عام تقسیم میشود با ذات حق میبایست قابل جمع نمی باشد چرا که صدور علم نمیتواند صدور ذات باشد( نعوذ و نستعیذ بالله)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.